Oulun poliisilaitos on tutkinut lokakuusta 2019 alkaen tapahtunutta mittavaa tutkintakokonaisuutta liittyen Posti Group Oyj:n tarjoamaan OmaPosti -palveluun, sekä oululaisen taxi -yrityksen applikaatioon.

Esitutkinnassa on tullut ilmi, että 26.1.2020 – 17.2.2020 välisenä aikana onnistuttiin tunkeutumaan luonnollisten henkilöiden OmaPosti -tilien laskunmaksupalveluun ja luomaan manuaalisesti tekaistuja laskuja. Tekaistuja laskuja luotiin myös epäiltyjen omilta OmaPosti -tileiltä. Lisäksi OmaPosti -sovelluksessa onnistuttiin nostamaan luottoja erään rahoitusyhtiön kautta. Esitutkinnassa on selvitetty, että tekaistuja laskuja onnistuttiin laatimaan yhteensä 66 kappaletta ja 60 laskua onnistuttiin maksamaan kolmansille henkilöille kuuluvilla maksukorteilla. Tekaistujen laskujen kautta saadut varat ohjattiin epäiltyjen omille pankkitileille.

Samaan tutkintakokonaisuuteen on liittynyt myös toinen tutkintahaara liittyen oululaisen taxi -yrityksen käyttämään applikaatioon. Esitutkinnassa selvitettiin, että ajalla 1.10.2019 – 24.3.2020 epäillyt onnistuivat hankkimaan itselleen internetin kautta toisille henkilöille kuuluvia pankkikorttitietoja. Näitä pankkikorttitietoja syötettiin edellä mainitun yrityksen applikaatioon ja esitutkinnassa selvitetyn perusteella suoritettiin 78 petollisella tarkoituksella ajettua taxi – matkaa.

Tutkintakokonaisuudessa on lukuisia asianomistajia ja poliisin esitutkinnassa selvittämät ovat tavoitettu.

Esitutkinnan aikana on ollut vangittuna kaksi oululaista miestä. Heidän lisäkseen kokonaisuuteen on kuultu epäillyn asemassa myös muutamia muita henkilöitä. Liittyen OmaPosti – kokonaisuuteen, kahta vangittuna ollutta pääepäiltyä epäillään törkeästä tietomurrosta, tietosuojarikoksesta ja yhteensä 46 petos – rikoksesta. Toisen kokonaisuuden osalta epäiltyjä petos -rikoksia on myös lukuisia. Edellä mainittujen lisäksi toista vangittuna ollutta epäillään myös huumausainerikoksesta.

Tutkintakokonaisuudessa asianomistajille aiheutettu taloudellinen vahinko on ollut noin 30 000 euroa.

Kokonaisuuden tutkinnanjohtaja rikoskomisario Heikki Kemppainen toteaa, että kokonaisuuden esitutkinta on ollut varsin laaja ja poikkeuksellinen. Kolmen tutkijan lisäksi esitutkintaa on suoritettu yhteistyössä kahden syyttäjän kanssa. Kemppainen korostaa, että epäilty tietomurto ei ole kohdistunut suoraan OmaPosti -palveluun vaan esitutkinnassa selvitetyn mukaan, epäillyt ovat onnistuneet muulla tavalla hankkimaan luonnollisten henkilöiden OmaPosti -palvelun salasanoja ja käyttäjätunnuksia, joita hyväksi käyttämällä on onnistuttu laatimaan palvelussa tekaistuja laskuja ja ohjaamaan varoja omille pankkitileille.

Tutkinnanjohtaja Kemppainen haluaa muistuttaa, että henkilökohtaisen sosiaalisen median, sähköpostien ja muiden käytössä olevien vastaavien palvelujen salasanat ja käyttäjätunnukset eivät olisi identtisiä.

Koko tutkintakokonaisuus on siirtymässä lähiaikoina syyteharkintaan.

Poliisi on selvittänyt molempien kokonaisuuksien tekotavat, mutta rikosten ennalta estävä näkökulma huomioiden, ei kerro niistä julkisuuteen.

OULU OULUN POLIISILAITOS POHJOIS-POHJANMAA

Aiheeseen liittyen