Helsinki. Poliisi teki tehostettua valvontaa metroradan varren joukkoliikenneasemilla sekä joukkoliikennevälineissä 29.8.-18.9. Partiot jalkautuivat aktiivisesti joukkoliikenneasemille ja puuttuivat havaitsemiinsa häiriöihin. Poliisi paljasti valvonnan ohessa myös lukuisia eriasteisia huumausainerikoksia aina käyttörikoksista törkeisiin huumausainerikoksiin (23 huumausaineen käyttörikosta, 17 epäiltyä huumausainerikosta ja neljä epäiltyä törkeää huumausainerikosta).

– Pääpaino huumausaineiden katukaupan valvonnassa on, että saadaan huumausaineiden myyjät rikosvastuuseen. Huumausaineiden käyttäjien osalta pääpaino on hoitoon ohjaamisessa (hoitoonohjauksia tehtiin 32 kappaletta), toteaa komisario Outi Säilä-Saartenoja Helsingin poliisilaitokselta.

Valvontaa tehtiin yhdessä sidosryhmien kanssaPoliisin näkökulmasta kolmen viikon valvontajakson aikana ei havaittu metroliikenteessä isoja yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavia häiriöitä.  Valvontajakson aikana hälytystehtäviä on tullut metroasemille vähemmän kuin ennen tehovalvontaa.

– Voidaan siis katsoa, että tehovalvonnan tavoitteissa onnistuttiin. Toki asemilla ja niiden välittömässä läheisyydessä havaittiin päihteidenkäyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuneita häiriöitä, joihin partiot ovat puuttuneet. Lisäksi partiot puuttuivat metroasemilla käytyyn huumausaineiden myyntiin, Säilä-Saartenoja sanoo.

Valvontaa tehtiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Poliisin partiot olivat useana iltana esimerkiksi lipuntarkastajien matkassa metroissa.

– Metroissa lipuntarkastajat sekä omat järjestyksenvalvojat vastaavat osaltaan metroliikenteen turvallisuudesta. Poliisin näkökulmasta yhteistyö sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin. Poliisi partioi joukkoliikenneasemilla myös jatkossa, vaikka varsinainen tehovalvontajakso onkin päättynyt.

Kuvituskuva.

Aiheeseen liittyen