Joensuu. Poliisilla on kevään ja kesän aikana ollut Joensuun alueella esitutkinnassa kolmeen eri apteekkiin kohdistunut varkausrikoskokonaisuus.

Ensimmäinen teko tapahtui Joensuussa 22.4.2020. Poliisi sai 22.4.2020 klo 02:53 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Joensuun Niinivaaralla sijaitsevasta apteekista. Ilmoituksen mukaan apteekkiin oli juuri murtauduttu rikkomalla apteekin ikkuna. Paikalle menneet vartiointiliikkeen vartijat ottivat kiinni apteekin sisältä nuoren, noin 20-vuotiaan miehen. Mieheltä löytyi hallustaan apteekista anastettuja lääkkeitä. Mies oli kiinniotettuna tapahtuman vuoksi. Tekoa on tutkittu varkaus -rikosnimikkeellä.

11.5.2020 murtauduttiin myös Liperissä sijaitsevaan apteekkiin. Poliisi sai yöllä klo 00:15 ilmoituksen apteekkiin kohdistuneesta murrosta. Epäillyt olivat ehtineet poistua paikalta ennen poliisin paikalle tuloa. Esitutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella teosta epäillään samaa 20-vuotiasta joensuulaismiestä. Liperin apteekkiin kohdistunutta tapausta tutkitaan varkautena sekä huumausainerikoksena, sillä apteekista anastettiin huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä. Teosta epäillään myös kahta muuta henkilöä: Liperissä kirjolla olevaa noin 20-vuotiasta miestä sekä Kontiolahdella kirjoilla olevaa noin 18-vuotiasta miestä.

Lauantaina 27.6.2020 klo 03:55 poliisi sai jälleen ilmoituksen apteekkimurrosta. Tällä kertaa apteekkiin oli murtauduttu Joensuun Enon taajamassa. Tekijät olivat poistuneet paikalta ennen poliisin paikalle tuloa. Apteekista oli anastettu huomattava määrä huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä. Asiaa on tutkittu varkautena ja törkeänä huumausainerikoksena. Anastettujen, huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden määrä on huomattavan suuri. Poliisi otti kiinni neljä miestä tapaukseen liittyen saman viikonlopun aikana: Jo aiemmin mainitut kolme miestä – noin 20-vuotias joensuulainen, 20-vuotias liperiläinen sekä alle 18-vuotias kontiolahtelainen olivat kiinniotettujen joukossa. Neljäs kiinniotetuista on alle 18-vuotias Joensuussa kirjoilla oleva mies.

Tekijöiden jäljille päästiin yleisöhavaintojen sekä viikonlopun aikana muiden poliisitehtävien yhteydessä esiin tulleiden tietojen perusteella. Valtaosa anastetuista lääkkeistä on takavarikoitu epäiltyjen hallusta viikonlopun aikana.

Viimeisimmän apteekkimurron esitutkinnassa ilmeni lisäksi seikkoja, joiden perusteella poliisi alkoi selvittää epäiltyjen osuutta myös toukokuussa Liperissä tehtyyn apteekkimurtoon. Esitutkinnassa saadun näytön perusteella kolmea edellä mainittua miestä epäillään myös Liperin apteekkimurrosta.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi kaksi epäiltyä, noin 20-vuotiaan joensuulaisen sekä alle 18-vuotiaan kontiolahtelaisen, Joensuun Enossa tapahtuneesta apteekkimurrosta 1.7.2020. Alle 18-vuotias on myöhemmin vapautunut tutkintavankeudesta, mutta joensuulaismies on edelleen vangittuna. Häntä epäillään kaikista kolmesta huhti-kesäkuun välillä tapahtuneesta apteekkimurrosta. Etelä-Savon käräjäoikeus on aiemmin tuominnut hänet Rantasalmella 26.12.2018 tapahtuneesta apteekkimurrosta, jossa hän anasti apteekista huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä.

Murtokokonaisuuden esitutkinta on nyt valmistunut ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte asiassa on nostettava 15.10.2020 menness

Aiheeseen liittyen