Joensuu. Keskiviikkona klo 12.00 – 13.00 välisenä aikana oli Joensuun Marjalassa Lappalaisenvaaran kallioalueen louhintatyömaalla tehdyn räjäytyksen jälkeen lennellyt kiviainesta Lentoväylälle ja Lentoväylän läheisyydessä olevalle hiihtoladulle. Kukaan ei kuitenkaan tiettävästi loukkaantunut.

Poliisi tutkii tapahtunutta räjähdesäännösten rikkomisena sekä vaaran aiheuttamisena. Räjäytyksestä oli tehty asianmukainen ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta.

Aiheeseen liittyen