Poliisihallitus. Poliisien ja romanien kanssakäymisen tueksi on Poliisihallituksessa koottu julkaisu Poliisi ja romanit – yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kysymyksiä.

Tavoitteena on avata keskustelua ja rakentavaa kanssakäymistä poliisin ja romanien välillä sekä lisätä ymmärrystä poliisin ja romanin välisestä vuorovaikutuksesta.– Kyse on rikkaasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurin muutoksesta, mutta myös juridisista oikeuksista ja velvoitteista suomalaisessa yhteiskunnassa, julkaisun toteutuksesta vastannut poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta sanoo.

– Romanien ja poliisien pitkä historia sisältää paljon molempia vaivaavia ennakkoasenteita ja rasismia. Nyt on tullut aika tunnistaa ja muuttaa asenteita ja rakentaa uudenlaista, syrjinnästä vapaata yhteistyötä, Suomen Romaniyhdistyksen toimistopäällikkö Päivi Majaniemi kertoo.

Tukee ennalta estävää työtä

Måns Enqvistin mukaan taustalla on romaneilta tullut toive vahvistaa poliisin kanssa tehtävää ennalta estävää työtä.

– Eri romanitoimijoilla oli herännyt huoli omasta ja läheisten turvallisuudesta, sillä yhteisen kulttuuriperinteen mureneminen on lisännyt pelkoa ja hallitsemattoman väkivallan uhkaa.

Toiseksi taustalla on poliisin tarve selvittää eri vähemmistöryhmien, myös romanien, kokemasta turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Julkaisu pohjautuu poliisin ennalta estävän työn strategiaan (2019–2023), jossa painotetaan poliisin ja vähemmistöryhmien välistä yhteistyötä.

Vaikka tässä yhteydessä romaneja tarkastellaan erillisenä väestöryhmänä, julkaisu on osa laajempaa moninaisuutta nykypäivän Suomessa. Huolimatta yhteisestä kulttuuritaustasta, Suomen romanit eivät muodosta yhtä yhtenäistä ryhmää. Romanikulttuurissa on myös alueellisia eroja.

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän vastaista työtä vahvistetaan

Enqvistin mukaan keskeisenä ajatuksena on yhdenvertaisuuden ja syrjinnänvastaisen työn vahvistaminen.

Lisäksi käsitellään poliisin eettistä koodistoa ja sen toteutusta käytännön työssä. Julkaisu sisältää taustatietoa ja esimerkkejä, jotka herättävät pohtimaan, mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa käytännössä ja miten viranomaisen neuvontavelvoite toteutuu.

– Poliisityössä kyse on yksilöiden kohtaamisesta: jokaisella asiakkaalla on perustuslaillinen oikeus tulla kohdatuksi omana itsenään, ei tietyn ryhmän tai kulttuuritaustan edustajana. Toisaalta kysytään, mitä kulttuurin nimissä tai sen perusteella voidaan tehdä, tai mitä ei tule hyväksyä. Lait ovat yhtäläiset kaikille kansalaisille.  Yhdenvertaisuuden toteutuminen on meidän jokaisen vastuulla, korostaa Enqvist.

Aloite romaniyhteisöltä

Aloite julkaisusta tuli romaniyhteisöltä keväällä 2020 sisäministerin johdolla pidetyssä pyöreän pöydän keskustelussa poliisin ja romanitoimijoiden kesken. Julkaisu on toteutettu sisäministeriön rahoituksella Poliisihallituksen ohjauksessa.

Julkaisu sisältää ajankohtaista tietoa ja esimerkkejä, joita yhtäältä romanien näkökulmasta ja toisaalta poliisityön kannalta on tärkeä käsitellä ja tuoda esiin. Se on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi poliisin perus- ja jatkokoulutukseen. Julkaisu on avoimesti saatavilla Poliisiammattikorkeakoulun Katsauksia-sarjassa.

Aiheeseen liittyen