lauantai, 9 joulukuun, 2023

Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloittamista 20.‒21.8.2023

Poliisihallitus. Poliisi valvoo yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehostetusti vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta koko maassa, tiedottaa Poliisihallitus.

Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä, mikä väkilukuun suhteutettuna on korkea määrä verrattuna muihin Euroopan maihin. Metsästys on suosittu harrastus, johon kuuluu vapaa-ajan vietto luonnon keskellä. Samalla siihen yhdistyy metsästäjän vastuu eläimistä ja ympäristöstä, johon kuuluu mm. yhteisten lakien ja sääntöjen noudattaminen.

Poliisi tekee metsästys- ja erävalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Erävalvontaa toteutetaan kahdella eri tavalla: yleisvalvonnalla ja kohdennetulla valvonnalla. Syyskausina toiminnan pääpaino on yleisvalvonnassa eli mm. laillisen metsästyksen valvonnassa. Valvontaa painotetaan paikallisesti keskeisiin teemoihin.

Valvonnan kohdentaminen

Uudella Maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella kielletään vesilintujen hämärämetsästys auringonlaskua seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Metsästäjän on tarkistettava ennen metsästyksen aloittamista kyseisen paikkakunnan auringon nousu-/laskuaika. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.01, on metsästys kiellettyä kello 22.01 alkaen. Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana. Kiellon tavoitteena on vähentää riskiä ampua vahingossa rauhoitettuja tai taantuvia lajeja. Hämärämetsästyksen kieltäminen parantaa lajintunnistusta ja ampumatilannetta (mmm.fi). Valvontaa tullaan resurssien puitteissa kohdentamaan näihin ajankohtiin.

Suomen karhukanta on niin suuri, ettei ainoastaan vahinkoa tai turvallisuusuhkaa aiheuttavien tiettyjen yksilöiden poistamisella voida hallita karhukannan aiheuttamia sosiaalisia, taloudellisia tai ekologisia ongelmia. Tämän johdosta Suomessa on säädelty karhukantaa niin sanotulla kannanhoidollisella metsästyksellä.

Karhun metsästyskiintiö on 180 karhua metsästyskaudella 2023–2024. Kiintiö on 166 karhua vähemmän kuin edellisellä kaudella. Suomen riistakeskus päättää poikkeuslupien tarkemmasta kohdentamisesta. Poronhoitoalueen ulkopuolella karhukiintiö on 130 karhua ja poronhoitoalueen kiintiö on 50 karhua, joka on 20 yksilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Karhun metsästyksen valvonnan kohdentamisesta päättävät poliisilaitokset itsenäisesti.

SAMANKALTAISET UUTISET

LUETUIMMAT 24h

Kommentoidut

UUSIMMAT