Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2020 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuonna 2020 poliisissa tehtiin noin 22 000 liikennejuopumustutkimusta verinäytteistä ja hengitysilmasta. Alkoholin osuus tapauksista on ollut jo vuosia loivassa laskussa, mutta hyvän kehityksen kumoaa muiden huumaavien aineiden määrän merkittävä kasvu. Vuonna 2020 alkoholi- ja huumausainelöydöksiä tehtiin ensimmäistä kertaa käytännössä yhtä paljon, molempia hieman yli 12 000 tapausta.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Siinä missä Helsingin poliisilaitoksen alueella liikennejuopumuksista oli päihteenä käytetty huumeita tai lääkkeitä kaksi kertaa useammin kuin alkoholia, niin Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde liikennejuopumuksissa. Myös liikennejuopumusten määrä asukaslukuun nähden vaihteli merkittävästi eri poliisilaitosten alueella.

Katso tiedote kokonaisuudessaan täältä: https://poliisi.fi/-/liikennejuopumustilastot-2020-alkoholi-ja-huumausaineliikennejuopumuksia-ensi-kertaa-yhta-paljon

Aiheeseen liittyen