Keskusrikospoliisi. Sosiaalisesta mediasta on tullut erityisen merkityksellinen paikka lapsille ja nuorille. Sosiaalisella medialla on kuitenkin kääntöpuolensa: Lapsiin kohdistuva seksuaalirikollisuus on löytänyt tiensä eri somealustoille ja peleihin. Valtaosa nuorista on vastaanottanut seksuaalissävytteisiä viestejä somessa, ja ilmiö on jatkuvassa kasvussa, todetaan KRP:n julkaisemassa blogikirjoituksessa.

Kyberrikoskeskuksen blogikirjoituksessa ”Sosiaalisen median kääntöpuoleen törmää yhä useampi lapsi ja nuori” muistutetaan, että ilmiön olemassaolon kieltäminen ja puhumattomuus voivat altistaa lapsia seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Verkossa kohdatusta häirinnästä puhumista helpottaa, jos lapsi kokee ilmapiirin olevan aiheelle avoin. Harva kertoo kohtaamastaan häiritsevästä sisällöstä aikuiselle, ja syynä voi olla syyllisyys ja ahdistuneisuus tai pelko rangaistuksesta. Liikaa ei voi korostaa sitä, että seksuaalisen hyväksikäytön tai houkuttelun kohteeksi joutuminen ei ole koskaan uhrin vika.Lapsen ja nuoren kanssa olisi hyvä käydä läpi, miten seksuaalissävytteisiin viesteihin törmätessä tulisi toimia. Vastaanotetusta häiritsevästä sisällöstä sekä sen lähettäneen henkilön profiilista kannattaa ottaa kuvakaappaus, minkä jälkeen henkilö kannattaa estää. Tämän lisäksi asiasta on hyvä keskustella. Tukea tarjoavat verkossa myös erilaiset järjestöt ja nuorisotyöpalvelut. Asiasta kannattaa myös aina tehdä rikosilmoitus.

Lue blogi: Sosiaalisen median kääntöpuoleen törmää yhä useampi lapsi ja nuori

Aiheeseen liittyen