Tulli. EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet kieltävät pääsääntöisesti käteisvarojen viennin Venäjälle. Pakotteissa on muutamia yksityishenkilöitä, kuten matkailijoita koskevia poikkeuksia, tiedottaa Tulli.

Euroopan unionin Venäjään kohdistamat pakotteet sisältävät käteistä rahaa koskevan vientikiellon (ns. sektoripakoteasetus (EU) n:o 833/2014, artikla 5 i). Pakotteilla kielletään kaikkien EU-jäsenvaltioiden virallista valuuttaa olevien käteisrahojen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Venäjälle. Kiellolle ei ole säädetty euromääräistä alarajaa, mutta EU:n komission julkaisemien tulkintaohjeiden mukaan esimerkiksi rahan vientiä henkilökohtaiseen käyttöön tulee tulkita suppeasti.Tulli valvoo Venäjälle määrättyjä pakotteita osana normaalia tullivalvontaa. Tulli huolehtii omalta osaltaan EU:n Venäjä-pakotteiden toimeenpanosta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, minkä vuoksi myös käteisen rahan valvontaa on tarkennettu mm. rajaliikenteen lisäännyttyä koronaan liittyvien matkustusrajoitusten poistumisen myötä.

Lue tarkemmin käteisen rahan viemiseen liittyvistä rajoituksista: https://tulli.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

Kuvituskuva.

Aiheeseen liittyen