Häme. Poliisilla on ollut käytössään vai hajanaisesti tietoa kaupunkien valvontakameroiden sijainneista ja niistä vastaavista yhteyshenkilöistä. Kerätty tieto on hyvin sirpaleista ja sijaitsee yksittäisten poliisimiesten tai ryhmien verkkoasemilla. Hajallaan oleva tieto ei mahdollista poliisitoiminnan tietojohtoista toimintaa ja hankaloittaa etenkin tutkintatyötä tekevien poliisien päivittäistä arkea.

Tavoitteet ja tuotokset

Kartaston avulla esitutkintaviranomaiset, joilla on pääsy turvakarttaan, voivat tarkistaa onko tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä saatavilla valvontakameramateriaalia ja lähettää kameroiden vastuuhenkilöille pyynnön materiaalin toimittamisesta poliisille.

Kamerakartastoon kerätään kaikkien valvontakameroiden sijaintitiedot, kameroista vastaavien henkilöiden yhteystiedot sekä muut tarvittavat tiedot. Kartaston pääasiallisena tarkoituksena on visualisoida kaikkien toimijoiden kadulle kuvaavat kamerat ja niiden avauskulma sekä kameran yhteyshenkilö. Lisäksi kartastoon voidaan syöttää isompien kohteiden tietoja kuten pohjapiirustuksia tai laajempia hahmotelmia valvontakokonaisuuksista, kuten tieliikennekamerat.

Mitä tietoja kerätään?

Hämeen poliisi kerää kameravalvontakartastoa varten seuraavia tietoja: kameran tarkka sijainti, nimitiedot kiinteistöstä, osoitetieto kiinteistöstä, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, valvontakameran kuvan esikatselukuva, valvontakameran yksilöivä tunniste, tallenteen säilyvyysaika ja tallennusmuoto

Lisäksi voidaan kerätä myös näitä tietoja: isojen kohteiden valvomoiden puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sijainti, kamerajärjestelmän tiedot, tallentimen fyysinen sijainti, kameran IP-osoite sekä käyttäjää helpottavia tietoja, kuten kamerajärjestelmien pohjapiirustuksia. Periaatteessa mitä vain liittyen kohteen kameroihin.

Hämeen poliisi on aloittanut tietojen keräämiseksi pyyntöjen lähettämisen muutamille yhteistyötahoille. Hämeen poliisi pyytää yhteistyötahoja, jotka eivät ole vielä pyyntöjä saaneet, toimittamaan yllä mainitut tiedot yllä mainitut tiedot toimittaa osoitteeseen valvontakamerat.hame@poliisi.fi

Aiheeseen liittyen