Vantaa. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinta on saanut valmiiksi esitutkinnan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vastuuhenkilöihin kohdistuneessa rikostutkinnassa. Esitutkinnan perusteella Kehäyhtiöiden toiminnassa on syytä epäillä useita henkilöitä luottamusaseman väärinkäytöistä, törkeistä kirjanpitorikoksista sekä liiketoimintakiellon rikkomisista.

Rikostutkinta sai alkunsa jo vuonna 2015, kun Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus teki tutkintapyynnön ns. Kehäyhtiöiden (Kiinteistö Oy Itäkehä, Kiinteistö Oy Kehäportti ja Kiinteistö Oy Kehäsuora) luottamushenkilöiden epäillyistä väärinkäytöksistä. Rikosepäilyt koskivat ajanjaksoa 1996–2015. Sisäinen tarkastus laati yhtiöihin liittyvät tarkastusraportit silloisen kaupunginjohtajan toimeksiannon perusteella.

– Luottamusaseman väärinkäyttöepäilyt perustuvat velvoittavien ohjeistusten sekä hankintalain rikkomiseen, perusteettomiin tulonsiirtoihin yhtiöiden välillä ja näiden johdosta aiheutuneiden vahinkojen tai vahingon vaaran aiheuttamiseen, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Hans Pirttilä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

– Törkeät kirjanpitorikosepäilyt perustuvat yhtiöiden välisiin perusteettomiin tulonsiirtoihin. Yhtiöiden kirjanpitoihin on liitetty vääriä ja harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat vaikeuttaneet oikean ja riittävän kuvan saamista yhtiön toiminnan tuloksista ja taloudellisista asemista, Pirttilä jatkaa.

Kolmea tapaukseen liittyvää henkilöä epäillään myös liiketoimintakiellon rikkomisesta. Yksi näistä henkilöistä määrättiin liiketoimintakieltoon kesällä 2013. Hänen työsopimukseensa oli tuolloin kirjattu, ettei hän jatkaisi enää tehtävissään, mutta tosiasiallisesti hän kuitenkin jatkoi samoissa tehtävissä eri nimikkeellä – liiketoimintakiellosta huolimatta. Kahta muuta epäillään liiketoimintakiellon rikkomisen mahdollistamisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta ja välikätenä toimimisesta. Henkilöiden epäillään yhdessä tuumin sopineen menettelystä ja kahden muun henkilön epäillään toimineen välinekätenä liiketoimintakieltoon määrätyn sijaan.

Kehäyhtiöt ovat alkujaan ns. bussivarikkoyhtiöitä. Kiinteistö Oy Itäkehä ja Kiinteistö Oy Kehäsuora ovat vuokranneet varikkotiloja pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä toteuttaville bussiyhtiöille. Kiinteistö Oy Itäkehän ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran tilat ovat olleet lähinnä bussivarikkotiloja. Kiinteistö Oy Kehäsuora on vuokrannut lisäksi tiloja kaupungille. Kiinteistö Oy Kehäportti on omistanut tapahtuma-ajankohdalla Leija -nimisen toimistokiinteistön ja vuokrannut tiloja kaupungille ja yksityisille.

Rikoskokonaisuus siirtyy seuraavaksi Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon.

Aiheeseen liittyen