Poliisihallitus. Korkein oikeus on hylännyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) tekemän valituksen Turun hovioikeuden päätöksestä hyväksyä Poliisihallituksen kanne Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomen osaston sekä siihen suoraan tai välillisesti kuuluvien alaosastojen sekä Pohjoinen perinne ry:n lakkauttamisesta.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomen osasto sekä siihen suoraan tai välillisesti kuuluvat alaosastot ja niiden toiminta on siis Korkeimman oikeuden päätöksellä lakkautettu.

Jo aiemmin Korkein oikeus oli määrännyt PVL:n väliaikaiseen toimintakieltoon ja sen toiminnan lopetettavaksi, kunnes Korkein oikeus on ratkaissut asian lopullisesti.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan Poliisihallitus tutustuu tarkoin päätöksen sisältöön. Tämän jälkeen arvioidaan sen vaikutuksia. Poliisihallitus on jo aiemmin ohjeistanut poliisilaitoksia puuttumaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toimintaan, jos sellaista havaitaan.

– Kiellettyä on PVL:n kaikki yhdistystoiminta. Yhdistys ei saa myöskään järjestää mielenosoituksia eikä yhdistyksen tunnuksia tai lippua saa julkisesti käyttää. Tunnusten käyttö voidaan tulkita lakkautetun järjestön toiminnaksi.

– Tuomioistuimen linjaus on mielestämme selkeä viesti siitä, että väkivaltaisten ja rotusyrjintää tai muuta ihmisarvoa loukkaavaa puhetta käyttävien järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Lausmaa sanoo.

Poliisihallitus nosti kanteen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Suomen osaston sekä siihen kuuluvien alaosastojen sekä Pohjoinen perinne ry:n lakkauttamiseksi alkuvuodesta 2017. Kannetta perusteltiin sillä, että toiminnan katsottiin olevan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Yhdistys muun muassa levitti vihapuhetta maahanmuuttajista, seksuaalivähemmistöistä ja juutalaisista, kertoo Poliisihallitus.

Aiheeseen liittyen