Kajaanin poliisille on tullut tutkittavaksi tapaus, jossa yritystä on erehdytetty olemattomalla laskulla. Laskutus oli esitetty yrityksen työntekijälle yritykseen kuuluvan toisen henkilön nimissä tekaistun sähköpostiosoitteen kautta. Vastaavanlaisia tapauksia on ilmennyt Suomessa useampikin.

Poliisi kehottaa yritysten ja erilaisten seurojen ja yhdistysten henkilöitä huolellisuuteen tulevien laskutusten kanssa. Laskutuksia käsitteleviä henkilöitä pyydetään varmistamaan, että myös yritykseen kuuluvien henkilöiden nimissä esitetyt laskutuspyynnöt ovat oikeita. Erityistä huolellisuutta vaaditaan erityisesti sähköpostitse esitetyissä laskuissa.

Aiheeseen liittyen