Helsinki. Poliisi käynnisti vuoden vaihteen pyhäpäivien jälkeen koko tammikuun kestäneen Kampin liikenteen tehovalvonnan. Tehostetulla ja näkyvällä valvonnalla haluttiin puuttua Kampin alueen onnettomuusmääriin, jotka ovat Helsingin eri alueista suurimmat. Tehostetun ja näkyvän valvonnan ajanjaksolla liikenneonnettomuuksien määrä Kampissa väheni lähes puolella edelliseen vuoteen verrattuna.

Tammikuun aikana (1.1. – 31.1.2018) valvonnan yhteydessä syntyi seuraava määrä erilaisia suoritteita:

  • 2 rikosilmoitusta rattijuopumuksista
  • 31 sakkoa
  • 63 rikesakkoa
  • 2 pysäköintivirhemaksua
  • 5 valvontailmoitusta ajoneuvojen kunnon tai varusteiden puutteista
  • 41 asiakirjatarkastusta
  • 4 henkilön maassaolon edellytysten tarkastamista
  • 1 henkilö otettu kiinni
  • 2 henkilöä kuulusteltu

Poliisi valvoi tammikuussa Kampin alueella yhteensä 70 kertaa. Vertailuna voidaan todeta, että vuoden 2017 tammikuussa samalla alueella kirjattiin 17 liikennevalvontakertaa.

Raportin kokonaisuudessaan voit lukea täältä: http://www.poliisi.fi/helsinki/prime101_fi.aspx/1/0/poliisi_valvoi_tammikuussa_nakyvasti_liikennetta_kampissa_-_liikenneonnettomuudet_vahenivat_merkittavasti_67993

Aiheeseen liittyen