Helsinki. Maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria katoaa toisinaan Suomessakin yllättäen kesken koulutien. Tiedetään, että osa kadonneista on lähetetty pois Suomesta pakkoavioliittoon tai ympärileikattavaksi. Helsingin kaupungille ns. katoavien lasten ilmiö selvisi taannoin osana lähisuhde­väkivallan ehkäisyyn keskittyneen työryhmän työtä.

Koulut ovat keskeisessä roolissa tapausten ennalta ehkäisemisessä. Koulumaailmassa olevat aikuiset saattavat olla lapsen ainoat kodin ulkopuoliset aikuiskontaktit. Usein koulun työntekijät saavatkin vihiä matkan tarkoitusperistä ennen matkaa.

Kaikille Helsingin alueella sijaitseville peruskouluille lähetettiin kysely. Kouluja on yhteensä noin sata. Vain 22 koulua vastasi, joten ilmiön todellisesta laajuudesta ei saatu riittävän tarkkaa tietoa. Kun Helsingissä vuonna 2018 kartoitettiin ilmiön laajuutta, katoamis­tapauksia ilmoitettiin noin kymmenen.

Ilmiötä selvittämään on perustettu uusi työryhmä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialojen lastensuojeluosaston ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon lisäksi pöydän ääreen kutsuttiin Finavia, Ulkoministeriö, Helsingin poliisilaitos, Opetushallitus, Kela, Loistosetlementti, THL, Aseman Lapset ry ja Fenix Helsinki ry.

Aiheeseen liittyen