Joensuun riistanhoitoyhdistyksen SRVA-henkilöstö lopetti varhain sunnuntaiaamuna karhun Joensuun Huhtilammella. Poliisi määräsi karhun lopetettavaksi neljän aiemmin tehdyn karkotuksen ja Riistakeskuksen rakentaman sähköaidan osoittauduttua tuloksettomiksi. Lisäksi paikalliset ihmiset ja mökkiläiset olivat hätistelleet karhuja pihoistaan tuloksetta lukuisia kertoja. Joensuun Huhtilammen, Uskalin ja Palon alueelta on kirjattu hätäkeskukseen touko-elokuun aikana yli 20 ilmoitusta piha-alueilla liikkuneista karhuista. Riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään Tassu-järjestelmään on kirjattu alueelta yli 40 merkintää karhujen pihakäynneistä.

Koska alueella on vakituista asutusta, liikennettä ja elokuussa kouluun kulkevia lapsia, Itä-Suomen poliisilaitos katsoi, että karhun liikkuminen heikensi alueella asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuutta. Poliisilain 2:16 §:n mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle.

Lopetettu, 170-kiloinen uroskarhu toimitettiin tutkittavaksi Ruokaviraston toimipisteeseen Ouluun. Karhua jäljitettiin yhtäjaksoisesti piha-alueelta lopetuspaikalle ja riistakamerakuvien perusteella sama karhu oli vieraillut pihoissa myös aiemmin lukuisia kertoja.

Karhun lopettaminen ei valitettavasti poistanut karhuongelmaa em. alueelta, koska seuraava ilmoitus roska-astioita kaataneesta karhusta tehtiin jo seuraavana iltana. Riistanhoitoyhdistyksen arvion mukaan alueella liikkuvat karhut ovat jossakin vaiheessa tottuneet etsimään ravintoa asutuksen läheisyydessä ja poliisi on antanut alueelle uuden karkotusmääräyksen. 20.8. alkavan karhunmetsästyksen toivotaan tuovan ongelmaan jonkinlaisen ratkaisun. Vaikka karhunmetsästyksen nykyiset lupaehdot eivät näin edellytäkään, poliisi toivoo metsästyksen kohdistuvan erityisesti taajamien ja asutuksen lähellä liikkuviin sekä häiriötä ja omaisuusvahinkoja aiheuttaneisiin karhuihin.

Aiheeseen liittyen