Sisä-Suomen poliisi epäilee miestä useista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalipalvelujen ostamisista nuorelta, pakottamisista seksuaaliseen tekoon, seksuaaliseen tekoon pakottamisen yrityksistä sekä törkeästä huumausainerikoksesta.

Epäillyn epäillään syyllistyneen tällä hetkellä yhteensä 230 eri rikokseen, jotka ovat kohdistuneet 128 eri henkilöön.Pirkanmaan käräjäoikeus jatkoi perjantaina 1. huhtikuuta 26-vuotiaan Pirkanmaalla asuvan miehen vangitsemista.  Hänet vangittiin perjantaina yhteensä 84 eri asianomistajaan kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.  Hän on ollut vangittuna 30.9.2021 alkaen, jolloin hänet vangittiin 44 eri henkilöön kohdistuneista rikoksista.

Tekojen epäillään alkaneen vuonna 2016 ja ne ovat jatkuneet aina viime syksyyn saakka. Rikoksen uhreina on pääsääntöisesti ollut 10-17 -vuotiaita tyttöjä, mutta joukossa on joitakin nyt jo täysi-ikäisiä, joiden epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi heidän ollessaan alle 18-vuotiaita.

Epäillyt teot ovat pääsääntöisesti verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia

Epäilty on ensin tutustunut nuoriin eri viestisovelluksissa, pyrkien saamaan nuorista itsestä ottamia alastonkuvia tai kuvaamaan nuoria erilaisissa seksuaalissävytteisissä kuvissa tai videoissa sekä pyytänyt nuorta lähettämään em. materiaalia itselleen.  Epäilty on myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalisävytteistä materiaalia.

Useisiin tekoihin on liittynyt myös uhkailua siitä, että epäilty levittää uhrin arkaluonteisia kuvia eteenpäin, ellei uhri lähetä itsestään arkaluonteista materiaalia.  Lisäksi joissakin teoissa epäilty on tarjonnut rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumausainetta vastineeksi nuoren antamista seksuaalisista teoista.

Poliisin tiedossa on vain yksittäisiä uhreja, joiden arkaluonteista materiaalia on levitetty. Poliisi selvittää myös näiden levittämisen yksityiskohtia ja informoi niistä asianosaisia henkilöitä.

Joidenkin uhrien osalta on epäily siitä, että epäilty ja uhri ovat tavanneet ja heidän välillään on ollut fyysisiä seksuaalisia tekoja.

Poliisi jatkaa seksuaalirikosten tutkintaa

Rikosten esitutkinta on edelleen kesken ja poliisi pitää todennäköisenä, että rikoksen uhreja selviää vielä tutkinnassa lisää.

Poliisi on ollut jo yhteydessä tiedossa oleviin uhreihin ja heidän huoltajiinsa. Suuri osa heistä on jo kuultu esitutkintaan.  Kun uusia uhreja tunnistetaan, poliisi tulee olemaan yhteydessä heihin ja heidän huoltajiinsa.

Poliisi on hankkinut uhreille rikosasiaa varten avustajan sekä ohjannut nuoria ja heidän läheisiään kriisituen piiriin.

Syytteen nostamisen määräaika on 30.9.2022

Verkkovälitteiset lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat lisääntyneet voimakkaasti

Sisä-Suomen alueella määrissä on prosentuaalisesti useiden kymmenien prosenttien kasvua edellisiin vuosiin.  Silti suurin osa näistä rikoksista jää viranomaisille ilmoittamatta.

Yhteiskunnan pitää pystyä suojelemaan nuoria enemmän digimaailmassa esiintyviltä vaaroilta.  Ennalta estävää työtä on tehostettu muun muassa eri järjestöjen toiminnalla ja viranomaisten yhteistyöllä.  Kyseessä oleva rikostutkinta ja lukuisat muut Sisä-Suomen alueella olevat tutkinnat osoittavat, että työtä pitää jatkaa sekä ennalta estävässä työssä, että viranomaisten toiminnan tehokkuudella.

Poliisin ohjeita rikoksen uhriksi joutuneelle lapselle ja hänen vanhemmilleen

Lapsi:
– kerro vanhemmille tai muulle läheiselle aikuiselle tai kaverille, jos sinua on lähestytty seksuaalissävytteisesti
– vanhempi, aikuinen tai viranomainen pystyy lopettamaan hyväksikäyttäjän toiminnan
– älä poista puhelimesta sitä materiaalia, mikä liittyy asiaan ennen kuin poliisi on laitteen tarkistanut

Vanhempi:
– ole nuoren digiarjessa ja terveesti kiinnostunut nuoren toiminnasta sosiaalisessa mediassa
– kerro nuorelle myös verkossa olevista vaaroista
– älä syyllistä lasta – lapsi on uhri, hyväksikäyttäjä syyllinen
– ilmoita poliisille epäillystä rikoksesta
– älä poista mobiililaitteelta (puhelimesta) sitä materiaalia, mikä liittyy asiaan ennen kuin poliisi on laitteen tarkistanut

Aiheeseen liittyen