Poliisi on saanut palautetta koskien tapahtumaa, jossa kaksi naista ovat poliisipartion toimenpiteen kohteena yöaikaan lähellä poliisilaitosta. Koska asiaan osalliset ovat itse julkistaneet videoita sosiaalisessa mediassa ja kohdistavat poliisiin voimakasta arvostelua, komisario Timo Välimäki on päättänyt avata tapahtunutta myös poliisin näkökulmasta, joka on jossakin määrin poikkeuksellista.

Palautteen aiheena on tapahtuma, jossa kaksi naista ovat poliisipartion toimenpiteen kohteena yöaikaan lähellä poliisilaitosta. Tehtävän alkuvaiheessa naiset makaavat kevyen liikenteen väylällä sulkien liikenteen kokonaan. Palautteessa arvostellaan poliisitoimintaa ja esitetään, että poliisi toimi tilanteessa väärin. Some-alustalla on nähtävissä tapahtumasta neljä lyhyttä videonpätkää, joissa kaksi poliisipartiota yrittää saada kahta naista rauhoittumaan ja poistumaan kotiinsa tai muualle. Videolla on kuultavissa hysteeristä huutoa ja toinen nainen makaa maassa pitkällään huutaen välillä hysteerisesti. Naiselle tarjotaan sekä poliisi- että ambulanssikyytiä mutta niistä kieltäydytään. Videolta ja sitä seuranneesta ahkerasta viestittelystä saa sen käsityksen, että poliisipartiot eivät tunnista paniikkikohtausta ja toimenpiteet naisten suhteen ovat täysin vääriä ja poliisi kohtelee kansalaisia mielivaltaisesti. Videot ovat nähtävissä netissä ja osalliset kirjoittelevat nimimerkillään nettiin kommentteja poliisin osaamattomuudesta. Olen saanut myös kirjallisia valituksia asiasta, joissa suositellaan poliisille SPR:n koulutusta paniikkikohtauksen tunnistamisessa. Koska asia on saanut suurehkot mittasuhteet, joudun esimiehenä ottamaan kantaa alaisteni toiminnan laillisuuteen ja oikeellisuuteen. Kirjoittelussa ei väitetä poliisin syyllistyneen rikokseen mutta juttujen luonne on sellainen, että se saattaa antaa aihetta rikosilmoituksen kirjaamiselle.

Sen sijaan, että toimenpiteen kohteena olleet naiset olisivat tehneet asiasta virallisen valituksen, rikosilmoituksen taikka kantelun, he ovat päättäneet viedä tapahtuman julkisesti nettiin mikä on tietysti heidän oikeutensa eikä siinä ole mitään väärää. Tapahtuman saaneen julkisuuden vuoksi jouduin esimiehenä tutustumaan tapahtumaan tarkemmin ja päätin tutkia tapahtunutta esimiehen roolissa. Tarkennan myös muutamia asioita, jotka jäävät videoilla ja niihin liittyvissä teksteissä kertomatta.

On yleisesti tunnettua, että poliisilla on kaupungilla kameravalvonta ja poliisilaitoksen ympäristöä valvotaan tallentavilla kameroilla. Päätin tutustua tallenteisiin, josko niissä olisi valaistusta asiaan. Puhutin myös tapahtumaan osallisia poliisimiehiä. Tallenteiden sekä virkavastuulla annettujen kertomusten perusteella naisilta on jäänyt jotakin kertomatta. Poliisia moititaan usein siitä, että se ei kerro tapahtumista laajemmin ja jättää asioita huhujen varaan. Koska asiaan osalliset ovat itse julkistaneet videot ja kohdistavat poliisiin voimakasta arvostelua, päätin avata tapahtunutta myös poliisin näkökulmasta, joka on jossakin määrin poikkeuksellista.

On aina erittäin valitettavaa, jos joku henkilö joutuu tilanteeseen sopimattomien poliisitoimien kohteeksi. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu, että tällaiset tapahtumat käsitellään ja niistä tehdään oikeanlaisia johtopäätöksiä. Kansalaisella on myös aina oikeus saada poliisitoimet jälkeenpäin arvioitavaksi esimerkiksi kantelumenettelyssä.

Videoissa ja teksteissä esiintyvään arvosteluun liittyen voin todeta, että mielenterveyteen liittyvät tehtävät ovat poliisille tavanomaisia. Poliisilaitoksen alueella jonkinlaisia aiheeseen liittyviä tehtäviä on päivittäin. Poliisi on myös säännönmukaisesti yhteydessä hoitoviranomaisiin ja henkilöitä toimitetaan ambulanssilla lääkärin arvioitavaksi päivittäin. Henkilön tilan tarkempi arvioiminen kuuluu lääkärin tehtäviin.

Paniikkikohtauksessa olevan potilaan käsittely saattaa olla vaikeaa ja tilanteen tunnistamisessa on omat haasteensa. Partioille tulee vastaan tehtäviä, joissa on erittäin hankala päätellä mistä on kysymys. Poliisi saa koulutusta myös paniikkikohtauksen tunnistamiseen mutta arvio voi joskus mennä väärin myös poliisityössä aivan samoin kuin missä muussa työssä tahansa.

Keskustelun kohteena olevassa tilanteessa ambulanssin kutsuminen olisi saattanut olla oikea toimenpide, kun mietitään poliisilla käytössä olevaa keinovalikoimaa. Ensihoitoa tarjottiinkin useasti mutta nainen kielsi ambulanssin tilaamisen toistuvasti. Ihmishenkien pelastaminen ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen menee esimerkiksi rikosasioiden edelle hoidettavien asioiden tärkeysjärjestyksessä. Poliisitoimintaa ohjaavat monet säädökset ja niistä poikkeaminen aiheuttaa säännönmukaisesti asian tarkemman tutkinnan. Epäiltäessä poliisia rikoksesta, tutkinta siirretään poliisiorganisaation ulkopuolelle muun muassa tutkinnan puolueettomuuden turvaamiseksi. Julkisuudessa esiintyneistä jutuista voidaan todeta, että suomalainen järjestelmä toimii ja poliisikin vastaa tekemisistään aivan kuten kuka tahansa.

Perehdyttyäni asiaan tarkemmin selvisi, että poliisilaitoksen tuntumassa sattunut tapahtuma on alkanut jo Vaasan torilta. Julkisuudessa esitetystä materiaalista saa sen käsityksen, että toimenpiteen kohteena on kaksi teini-ikäistä tyttöä. Tosiasiassa henkilöt ovat noin 20 -vuotiaita naisia. Videotallenteissa on nähtävissä, että yöllä kello 1 – 2 aikaan kaksi naista laskettelee torilla skeittilaudalla ja harrastaa jonkinlaista keskinäistä hauskanpitoa. Naiset juoksivat jossakin vaiheessa tien yli aivan poliisiauton editse leikkien jotain ja yrittäen kiinnittää poliisipartion huomion. Tallenteesta näkyy, kun toinen naisista repii kaupungin kukkaistutuksista kukkia ja partion mukaan tarjoaa niitä torilla liikkuvalle poliisipartiolle. Partion kieltäydyttyä kukista nainen heittää kukat poliisiauton avoimesta ikkunasta sisään ja ilmoittaa, ettei tykkää konstaapelista ja poistuu kiireesti paikalta. Tallenteista ja kuulemastani saa sen käsityksen, että naiset hakeutuvat jostakin syystä kontaktiin alueella liikkuvien partioiden kanssa.
Poliisi ei ehdi puuttumaan tiukemmin naisten toimintaan, koska nämä poistuvat jonnekin. Naiset tavataan uudelleen poliisilaitoksen aidan tuntumasta makaamasta kevyen liikenteen väylältä siten, että he sulkevat kevyen liikenteen väylän vartaloillaan kokonaan, joka sinällään on vaarallista ja saattaa toteuttaa jonkun liikennerikkomuksen tunnusmerkistön. Tiesulun paikka takaa sen, että poliisi ei voi olla näkemättä toimintaa eikä poliisi voi olla puuttumatta tällaisen tapahtumaan. Ensimmäisen partion ollessa paikalla naisten kanssa toimitaan yhteisymmärryksessä mutta toisen partion tullessa paikalle kukkia heittäneen naisen käytös muuttuu. Hän kysyy, onko tuossa partiossa tietty konstaapeli ja sen jälkeen hänen toimintansa muuttuu poliisin vastaiseksi. Toinen nainen menee makuulleen maahan vasta siinä vaiheessa, kun poliisilain mukainen säilöönotto alkaa olla lähellä ja toinen alkaa videoimaan tapahtumaa. Avun tarjoamiset, neuvot, kehotukset ja käskyt eivät naisiin tehonneet.

Netissä olevilla videoilla ja kirjoituksilla poliisin toiminnasta on annettu hyvin yksipuolinen ja vajavainen kuvaus. Saamani selvityksen perusteella en havaitse poliisin toiminnassa moitittavaa. Olen työssäni kohdannut lukemattomia mielenterveyspotilaita ja myös paniikkikohtauksen saaneita henkilöitä mutta videoilla näkemäni poikkeaa aikaisemmista kokemuksistani. Videolla paniikkikohtauksen saanut kommentoi välillä aivan tietoisesti poliisin toimia ja kieltää toistuvasti ambulanssin tilaamisen paikalle samalla kun toinen kuvaa poliisin toimintaa. Partiot eivät palautteen mukaan tunnistaneet paniikkikohtausta enkä minäkään videoiden perusteella ole aivan vakuuttunut mistä on kysymys tutustuttuani tapahtumaan. Koska en ole mielenterveyden ammattilainen, jätän arvion henkilön tilasta psykiatrin tehtäväksi mutta Duodecim-lehden artikkelin mukaan paniikkikohtaus ei ole vaarallinen ja menee ohi yleensä 10 minuutissa eikä vaadi hoitoa. Artikkelin mukaan päihteiden käyttö voi laukaista paniikkikohtauksen.

Poliisimiehiltä kuulemani perusteella naisten säilöönottoa harkittiin mutta lievimmän keinon periaatteella naiset päätettiin toimittaa kotiinsa. Saadun selvityksen mukaan videolla näkyvät poliisimiehet keskustelevat hyvin rauhallisesti naisten kanssa ja tarjoavat näille monta kertaa muun muassa ambulanssia ja erilaisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Ensimmäisen partion ollessa paikalla kaikki vaikuttaa normaalilta mutta toisen partion tultua paikalle toimintamalli muuttuu. Vaikuttaa siltä, että naiset johdattelevat tapahtumaa haluamaansa suuntaan. Vaikuttaa myös siltä, että videoklipit on poimittu valikoiden laajemmasta materiaalista.

Poliisimiesten mukaan asiassa päästään lopulta hyvään lopputulokseen ja toinen naisista kuljetetaan suostumuksellaan poliisiautolla mukana olleen ystävänsä kerrostaloasunnon ulko-oven eteen ja toinen tulee perässä skeittilaudalla kotinsa oven eteen. Ovella poliisimiehet vielä keskustelevat naisten kanssa hyvässä hengessä mutta näiden päästyä lukitun ulko-oven taakse, he näyttävät poliisimiehille keskisormea ja häipyvät kikattaen kerroksiin. Jälkeenpäin minulle on kerrottu, että paikalle on soitettu ambulanssi, joka on toimittanut toisen naisen sairaalaan. Tietoa en ole vahvistanut.

Poliisitoiminta on julkista viranomaistoimintaa, jonka pitää kestää arvostelua ja kritiikkiä. Jos toiminnassa on virheellisyyksiä, asia on tutkittava jonkun muun kuin poliisin toimesta. Internetissä tapahtuva poliisin arvostelu tapahtuu monesti nimettömänä ja erilaisia poliisivideoita löytyy netistä paljon. Esimiehen velvollisuus on puuttua tapahtumiin, jos väärinkäytöksiä havaitaan. Toisaalta videoiden kuvaajan ja kommenttien lataajan on varauduttava siihen, että joku kiinnostuu asiasta ja asia tutkitaan riippumatta siitä, ketä asia koskee. Poliisilla on käytössään kattava keinovalikoima, jolla päästään käsiksi netissä ja viestintävälineissä olevaan materiaaliin. Esimerkiksi puhelimissa oleva kuvamateriaali voidaan tulkita rikoksen todistusaineistoksi ja puhelin voidaan takavarikoida rikostutkintaa varten. Kynnys takavarikkoon on hyvin matala.

Videomateriaalia nettiin ladattaessa on syytä varmistua, ettei syyllisty itse mihinkään rikokseen. Tapahtumassa mahdollisesti avuttomassa tilassa ollutta naista on kuvattu ja video on laitettu nettiin. Koska toiminnalla näyttäisi olevan loukatun suostumus, asiaa ei voitane käsitellä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä. Pitkäaikaisten havaintojeni mukaan monissa netissä olevissa videoissa saatetaan esimerkiksi syyllistyä yksityisyyden ja kunnian loukkaukseen. Käsiteltäessä esitutkinnan kohteena olevaa videomateriaalia siten, että joku joutuu aiheetta rikoksesta epäillyksi, toiminta voi toteuttaa todistusaineiston vääristelemisen tunnusmerkistön.

Poliisi voi joskus joutua työssään niin sanotun maalittamisen kohteeksi. Hallituksen esityksen mukaan maalittaminen on vihapuheen eräs muoto, joka tullee rangaistavaksi syksyllä 2021. Nimitystä käytetään ilmiöstä, jossa keskustelupalstoilla tai muutoin sosiaalisessa mediassa julkisesti kehotetaan lähettämään loukkaavia tai uhkailevia viestejä kohteelle, minkä seurauksena hänen yhteystietojaan, tietoja henkilökohtaisista oloista, perhesuhteista tai hänen kuvaansa jaetaan. Merkityksellistä on viestien suuri lukumäärä. Kehotus tai yllyttäminen voi johtaa myös ilkivaltaan, asunnon tarkkailuun tai kohteen kuvaamiseen eri tilanteissa. Viranomaisiin kohdistettuna kyse voi olla myös virkatoimien vuoksi tehdyistä perättömistä rikosilmoituksista tai kanteluista. Kyse on järjestelmällisestä, joukkoistetusta uhkailusta tai vainoamisesta, jossa toiminnan alkuunpanija tarkoituksellisesti osoittaa suorin kehotuksin tai piiloilmaisuin näkemystensä tukijoille tulevan uhkailun tai muun häirinnän kohteen.

Palauteen antaja voi halutessaan saattaa tapahtuneen esitutkintaan taikka kannella poliisin toiminnasta ylemmälle viranomaiselle mutta esimiehen arvion mukaan poliisipartioiden toiminta ei anna aihetta asian jatkokäsittelyyn.

Kuva: Poliisi.

Aiheeseen liittyen