Kaakkois-Suomen poliisilaitos on irtisanonut päällystöön kuuluvan poliisimiehen äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvien näkemysten aiheuttaman luottamuspulan takia. Hänet on pidätetty virantoimituksesta, kertoo poliisilaitoksen tiedote.

Irtisanomiseen johtaneet syyt ovat tulleet ilmi laajemmassa poliisiin liittyvässä Keskusrikospoliisin ja Syyttäjälaitoksen tutkinnassa, jossa vuodesta 2020 alkaen on ollut tutkittavana äärioikeistolaiseen ideologiaan liittyvää toimintaa poliisin henkilöstössä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella työskennellyt poliisi ei ollut edellä mainitussa kokonaisuudessa esitutkinnan kohteena.Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti omat virkamiesoikeudelliset toimenpiteensä alkuvuodesta 2022. Irtisanottu poliisimies työskenteli komisariona valvonta- ja hälytyssektorilla. Hänet on pidätetty virantoimituksesta irtisanomisajaksi.

Keskeisimmäksi asiaksi päätöksenteossa nousi sen arviointi, voiko poliisilaitos työnantajana luottaa siihen, etteivät esiin tulleet seikat vaikuta viranhoitoon ja sen edellyttämään päätöksentekoon, sekä toisaalta se, mikä vaikutus näillä olisi poliisin kohdistuvaan luottamukseen yleisesti.

– Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta ja soveltuvuudesta poliisin tehtäviin, toteaa poliisipäällikkö Ari Karvonen.

Luottamus poliisia kohtaan on kaiken toimintamme edellytys. Se perustuu arvoihimme, eettiseen koodistomme sekä poliisilain mukaiseen toimintaan. Poliisi käyttää suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävää julkista valtaa. Sen vuoksi poliiseilla on käyttäytymisvelvollisuus, joka ulottuu myös vapaa-ajalle. Toimintamme on oltava kaikissa tilanteissa lainmukaista ja meidän tulee kunnioittaa niin perus- kuin ihmisoikeuksia: me olemme puolueettomia ja yhdenvertaisia kaikkia kohtaan.

– Tällaisia virkamiesoikeudellisia päätöksiä ei tehdä kevyin perustein. Virkamiehestä johtuvan irtisanomisen perusteena tulee olla erityisen painavat syyt. Nyt tällaiset syyt ovat olemassa. Epäasiallisen toiminnan ja poliisin käyttäytymisvelvoitteita rikkovan toiminnan sivuuttaminen ei ole mahdollista, toteaa poliisipäällikkö Karvonen.

Aiheeseen liittyen