Pohjois-Karjala. Yle uutisoi 12.8.2022: ”Pienpetorautaan loukkaantunut karhuemo elää yhä Pohjois-Karjalassa – poliisin mukaan eläin lopetetaan”. Uutinen on herättänyt paljon keskustelua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Poliisilta on vaadittu, että eläin on pyydystettävä, sen jalassa oleva pyyntirauta poistettava ja eläin vapautettava sen jälkeen takaisin luontoon, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Poliisin tietojen mukaan kyseessä on sama karhu, joka liikkui pyyntiraudat jalassa samalla alueella jo vuosi sitten. Tuolloin karhu oli tarkoitus nukuttaa rautojen poistoa varten, mutta karhua ei onnistuttu pyydystämään ennen kuin se painui talvipesään. Karhusta ei ole saatu havaintoja ennen kuin se tallentui 21.7.2022 Enossa riistakameraan.

Lopettamispäätös perustuu lakiin Ennen lopettamispäätöstä poliisi on kuullut asiantuntijoina muun muassa Luonnonvarakeskuksen eläinlääkäreitä. He ovat arvioineet pyyntiraudan poistamisen mahdollisuuksia sekä eläimen toipumismahdollisuuksia operaation jälkeen.

Eläinlääkäreiden arvioiden mukaan pienpetoraudoista loukkaantuneille eläimille aiheutuu yleensä sellaista kipua, kärsimystä ja tuskaa, joka täyttää Eläinsuojelulain 14 § mukaiset kriteerit lopettamiselle.

Eläinsuojelulain mukaan ei ole perusteltua, että loukkaantuneen karhun annetaan elää vapaana luonnossa. Eläinsuojelulain 2 luvun 14 § mukaan, jos eläin on sellaisessa tilanteessa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, on eläin lopetettava.

Eläinlääkäreiden mukaan pyyntiraudasta aiheutuva kipu vaikuttaa monella tavalla eläimen toimintaan, kuten ravinnonhankintaan ja liikkumiseen, koska se ei pysty käyttämään toista etujalkaansa. Se, että eläin saattaisi säilyä hengissä ei eläinlääkärien mukaan ole riittävä peruste olla estämättä merkittävää kipua ja haittaa lopettamalla eläin.

Eläinsuojelulain lisäksi poliisin toimintaa rautakarhutilanteissa ohjaa Poliisilaki (872/2011). Poliisilain 2:16 § mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin on lopetettava myös, jos sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan

Rautojen poistaminen operaationa

Poliisin kuulemien eläinlääkäreiden mukaan rautojen poistaminen kirurgisesti on suuri operaatio, joka olisi vaarallinen niin karhulle kuin siihen osallistuville ihmisille. Operaation kesto olisi merkittävästi pidempi kuin esimerkiksi GPS-pannan kiinnittäminen karhulle. Operaatiota varten karhu olisi saatava syvään nukutukseen, ja nukutusnuolen nukutus ei ole riittävä.

Eläinlääkäreiden mukaan tulehtuneen jalan operointi lisäisi merkittävästi kipua ja vakavien infektioiden riskiä. Ilman antibiootteja ja muuta jatkohoitoa on todella suuri riski, että jalka infektoituu, tai eläin saa vakava yleistyneen tulehdustilan. Tulehdustila johtaa usein eläimen kuolemaan tai vähintään heikentää eläimen kykyä hankkia ravintoa, hoitaa pentua tai selviytyä talvehtimisesta.

Kivuliaan alueen operoimisen seurauksena on usein se, että operaatiosta aiheutuva kipu on vielä suurempaa kuin vastaava operaatio terveeseen kudokseen. Lisäksi vammoihin ja tulehduksiin liittyy usein alueen herkistyminen kivulle.

Suomessa viranomaisilla on tarvittaessa kyvykkyyttä pyydystää, nukuttaa ja poistaa pyyntiraudat esimerkiksi karhun jalasta. Valmius operaatioiden toteuttamiseksi on rakennettu viime kesän rautakarhu kokemusten kautta. Se on käytännössä tarkoittanut toimintasuunnitelmien tekemistä ja tehtävässä vaadittavien varusteiden hankintaa. Jos pyydystämistä yritetään poliisivetoisesti, tehtävässä poliisille virka-apua antaa Luonnonvarakeskuksen henkilöstö.

Lopettaminen on eläinsuojelulain perusteella ainoa ratkaisu

Poliisin suurpeto-ohjeen mukaan, poliisin saadessa tiedon loukkaantuneesta suurpedosta tai villisiasta, eläimestä tulee pääsääntöisesti antaa lopettamismääräys. Poliisilla on mahdollisuus yksittäistapauksissa harkita myös lopettamista lievempien keinojen käyttöä.

Eläimen pyydystäminen, nukuttaminen, rautojen poisto ja vapauttaminen luontoon voisi olla mahdollista, jos eläinlääkäri arvioisi loukkaantumisen lieväksi. Jos rauta olisi ollut näköhavaintojen tai muun luotettavan tiedon mukaan karhun jalassa vain lyhyen ajan tai jalka ei muutoin olisi vakavasti vaurioitunut, se voisi olla irrotettavissa jalasta ilman kirurgiaa.

Enon karhulla pyyntirauta on ollut jalassa kiinni vähintään vuoden ajan, ja rauta on suurella todennäköisyydellä syvällä eläimen jalan kudoksissa. Tästä syystä on todennäköistä, ettei pyyntirautaa voida poistaa jalasta ilman kirurgiaa. Tässä tilanteessa eläimen lopettaminen on eläinsuojelulain perusteella ainoa ratkaisu. Kirurgista operaatiota ei ole maasto-olosuhteissa tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Itä-Suomen poliisi tekee karhulle poliisilain mukaisen lopetuspäätöksen tämän viikon aikana. Poliisi pyytää alueen riistanhoitoyhdistykseltä suurriistavirka-apua karhun lopettamiseksi, tiedotteessa sanotaan.

Aiheeseen liittyen