Poliisi. Korona-epidemian ehkäisyyn liittyvien rajoitusten pikkuhiljaa höllentyessä yleisötilaisuuksien järjestäminen on jälleen mahdollista ja tilaisuuksien järjestäminen helpottuu. Rajoituksia kuitenkin on, ja valmistelut kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Viranomaisilta kannattaa kysyä neuvoa tarvittavista asiakirjoista ja toimista, jotta yleisötilaisuus olisi turvallinen ja onnistunut tapahtuma, muistuttaa poliisi.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä poliisille kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuudesta vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tällöin poliisilla on viimeistään silloin oltava käytettävissään täydelliset tilaisuutta koskevat tiedot. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä. Tietojen perusteella poliisi arvioi, onko kyseessä ilmoituksena käsiteltävä asia vai tehdäänkö asiassa määräyksiä ja ehtoja sisältävä päätös. Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen lomake tai toimittamalla tulostettava lomake tilaisuuden järjestämispaikan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti asioimalla tai postitse.

Yleisötilaisuutta suunniteltaessa ja järjestettäessä, tulee tehdä ilmoituksia ja laatia asiakirjoja myös muille viranomaisille, joilla kullakin on omat määräaikansa sekä käsittelyaikansa. Liikkeellä kannattaa siis olla hyvissä ajoin ja näin varmistaa, että tilaisuuden järjestäminen onnistuu. Lisätietoa yleisötilaisuuden järjestämisestä on saatavilla poliisin verkkosivujen lisäksi myös muiden viranomaisten sekä kuntien internet-sivuilta.

Aiheeseen liittyen