Poliisihallitus. Poliisi valvoo nuorten päihteiden käyttöä ensi viikonloppuna koko maassa. Valvonnan painopistealueina ovat erityisesti nuorten kokoontumispaikat kuten lasten leikkipaikat sekä päiväkotien ja koulujen pihat.

Valvontaa tehdään monilla paikkakunnilla yhteistyössä nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa.

– Valvonnalla pyritään ennalta estämään alkoholijuomien välitys alaikäisille sekä alaikäisten alkoholin hallussapito ja käyttö. Poliisi puuttuu normaaliin tapaan valvonnassa myös muihin yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen, poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta sanoo.

Vanhemmat – olkaa tavoitettavissa päättäjäisiltana

Vastuu lapsista ja nuorista sekä heidän hyvinvoinnistaan on vanhemmilla. Poliisin ohje koulujen päättymisjuhliin valmistuvien lasten ja nuorten vanhemmille onkin, että sopikaa lastenne kanssa juhlintaan selvät pelisäännöt ja olkaa lapsiinne yhteydessä illan mittaan.

– Suurin osa koulujen päättymistä juhlimaan kerääntyvistä lapsista ja nuorista juhlii siististi ja täysin ongelmitta. Kun pelisäännöt kotiväen kanssa on selkeästi sovittu ja juhliminen päihteetöntä, ovat onnettomuusriskitkin pienemmät, Ari Järvenpää sanoo.

Poliisi toivoo, että alaikäisten huoltajat olisivat tavoitettavissa puhelimitse erityisesti juhlailtana 1.6.2019 ja vastaisivat tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin. Puhelu voi tulla poliisilta tai päivystäviltä nuorisotyöntekijöiltä.

Päihtyneellä riski joutua rikoksen uhriksi

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys.

– Päihtyneellä lapsella tai nuorella myös riski rikoksen uhriksi joutumiselle sekä erilaisille humalavahingoille kasvaa, Järvenpää muistuttaa.

Ilmoitus vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät nämä välittäisi alkoholia yhdellekään alaikäiselle. Poliisi muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden alkoholin käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille sekä lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on useimmiten 40 euron rikesakko.

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyistä tehovalvonnoista on viikonlopun aikana poliisin haltuun tullut noin 2 000 – 2 500 litraa erilaisia alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään vuosittain 700 – 1 200.

– Alkoholin hallussapitorikkomuksiin syyllistyneiden sekä lastensuojeluilmoitusten määrät ovat viime vuosina olleet laskemaan päin ja toivomus tietysti on, että sama trendi jatkuisi, Järvenpää sanoo.

Aiheeseen liittyen