Poliisihallitus. Poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus ovat keskeisiä osia poliisin toimintakulttuurissa ja työn tuloksellisuudessa.

Poliisissa on otettu käyttöön uusi strategiakokonaisuus, jossa uusi strategia ja visio korvaavat aiemmat, mutta poliisin arvot säilyvät ennallaan.

– Poliisin uusi strategia ja visio on laadittu toimintaympäristöä peilaavasti sekä poliisin toimintaa ohjaavien linjaratkaisujen pohjalta. Poliisin strategia, visio ja arvot muodostavat yhdessä poliisia ohjaavan lainsäädännön sekä muun normituksen kanssa pohjan ja perustan kaikelle poliisin toiminnalle, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Suomen turvallisuusympäristö ja sitä kautta poliisin toimintaympäristö ovat muuttuneet voimakkaasti, nopeasti ja osin ennakoimattomasti. Tämä vaikuttaa kaikkeen poliisin toimintaan

– Perinteiset uhat pysyvät, kun samaan aikaan uudet uhat haastavat. Yleisesti ja erityisesti nykyisessä ajassa poliisin yhtenäisyys ja toimintatapojen systemaattisuus ovat entistä tärkeämpiä, Kolehmainen sanoo.

Strategian pääkohdat:

1) Poliisi turvaa arjen ja pitää luottamuksen poliisiin korkeana.

2) Poliisi ennalta estää rikoksia ja häiriöitä.

3) Poliisi paljastaa ja selvittää tehokkaasti erityisesti vakavia rikoksia.

4) Poliisi tuottaa nykyaikaisia, turvallisia ja kehittyviä palveluita.

5) Poliisi tekee yhteistyötä ja viestii tehokkaasti.

Poliisin uusi visio on: Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina.

Poliisin arvot säilyvät entisellään. Arvoina ovat: palvelu, oikeudenmukaisuus, osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Poliisin strategia poliisin verkkosivulla osoitteessa https://www.poliisi.fi/strategia

Aiheeseen liittyen