Poliisihallitus. Poliisi toteutti valtakunnallisen räjäytystyömaiden valvontaviikon 6.9. -12.9.2021. Tarkastuksia tehtiin yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa. Valvontaviikon tarkoituksena oli riskianalyysiin perustuen tarkastaa räjäytystyömaita ja kiinnittää huomiota erityisesti räjähteiden turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön työmailla. Poliisi tarkasti samalla panostajien pätevyyskirjoja. Valvonnan tavoitteena oli myös käydä keskustelua toimijoiden kanssa sekä puuttua tehokkaasti mahdollisesti havaittuihin epäkohtiin.

Tarkastukset kohdistettiin pääsääntöisesti työmaihin, joista poliisille oli tehty ilmoitus räjäytystyöstä. Tarkastettavia työmaita oli yhteensä 228 eri poliisilaitoksien alueella.

Asutulla alueella tapahtuvissa räjäytystöissä tarkastettiin, että määräysten mukaiset vaatimukset täyttyvät. Valvonnassa tarkastettiin työmaan turvallisuussuunnitelma, räjäytyssuunnitelma ja tarvittaessa työmaasuunnitelma. Valvonnassa varmistettiin panostajien pätevyysasiakirjat ja niiden voimassaolo.

Valvonnassa havaittiin puutteita yhteensä 47 työmaalla. Huomautuksia annettiin 38 kpl pääsääntöisesti virheellisestä räjähteiden säilytyksestä ja tarvittavien asiakirjojen puutteellisuudesta. Toimenpiteisiin johtavia ilmoituksia laadittiin 7 kpl, räjäytyssuunnitelman, turvallisuussuunnitelman tai pätevyyskirjojen puutteista. Kaksi rangaistusvaatimusta annettiin räjähteiden määräystenvastaisesta kuljettamisesta. Poliisi käytti tarkastuksiin työaikaa vajaa tuhat tuntia, kertoo Poliisihallitus.

Aiheeseen liittyen