Metsästys. Sorsanmetsästyskausi avataan tänään perjantaina 20.8. kello 12.00. Länsi-Uudenmaan alueella eräpoliisit valvovat metsästyksen aloitusta yhdessä Suomenlahden merivartioston kanssa. Metsästyskauden aloitusta valvotaan myös muissa poliisipiireissä.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos valvoo sorsastuksen aloitusta 20.-22.8 yhdessä sidosryhmien kanssa, yhteisvalvontaa tehdään Suomenlahden merivartioston kanssa. Poliisi kohdentaa valvonnan alueen vilkkaimmille metsästyspaikoille Espoon, Lohjan ja Raaseporin ympäristössä. Valvontaa tehdään sekä maalta että vesiltä käsin. Päähuomio on sorsastuksen valvonnassa, mutta samalla suoritetaan myös muuta erävalvontaa. Valvonnan yhteydessä tarkastetaan, että jahtijärjestelyt, metsästäjät, aseet ja ammukset ovat säännösten mukaisia.Metsästyskausi on alkanut 1.8. ja ensimmäinen suurempia joukkoja keräävä metsästysmuoto on kyyhkysjahti, joka alkoi 10.8. Kausi jatkuu mm. 1.9. alkavilla jäniksen ja metsäkauriin metsästyksellä sekä valkohäntäpeuran, hirven ja kuusipeuran vahtimismetsästyksellä. Myöhemmin syksyllä alkavat metsäkanalintujen ja varsinainen hirvieläinten metsästys.

Sorsastus ennen ja nyt

”Kaksi-kolme miestä pienessä kiikkerässä veneessä, kenelläkään ei pelastusliivejä päällä, pilkkopimeää. Veneen pohja peittynyt haulikon hylsyihin ja tyhjiin pulloihin ja tölkkeihin. Ihme, että vene on vielä pystyssä, koska koko venekunta on enemmän ja vähemmän nauttinutta. Vieläkin pimeydessä kajahtaa laukauksia siipien havinaa tai sorsan rääkäisyn kuuluttua.”

Tällaista saattoi olla vuosikymmeniä sitten sorsastuksen alkaessa. Suotavaa olisi, että edellä kuvattu toiminta olisi kaukaista historiaa, jota ei edes metsästysmuseoon säilötä. Tätä ”eräperintöä” ei toivottavasti ole myöskään testamentattu nuoremmille polville. Sen sijaan ollaan omaksuttu turvalliset ja eettiset metsästystavat.  Turvallinen toiminta eli ei koska laki vaatii ja viranomaiset valvovat, vaan tiedetään sen olevan ainoa oikea tapa, poliisi muistuttaa

Turvallinen metsästysaseiden käsittely

Aseet kuuluvat kiinteästi metsästykseen. Viime kauden normaalia suuremman onnettomuusmäärän vuoksi poliisi kehottaa kaikkia metsästäjiä kiinnittämään huomiota metsästyksen turvallisuuteen, etenkin asetta käsiteltäessä ja ammuttaessa. Perussääntöjä noudattamalla käytännössä kaikki aseonnettomuudet jäävät tapahtumatta. Perussäännöt aseturvallisuuteen ovat:

1. Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu
– älä oleta aseen oleva lataamaton
– tarkasta aina ensin ase, jota käsittelet
2. Älä ikinä osoita aseen piipulla mitään, mitä ei ole tarkoitus ampua
– aseella saa osoittaa vain kohteeseen, jonka ampumiseen olet henkisesti valmis, vaikka sitä     ei olisikaan tarkoitus ampua
– yleensä turvallisin suunta on kohti maata tai taivasta
3. Pidä sormi pois liipaisimelta
– aseet eivät laukea itsekseen
– metsästyksessä sormi viedään liipaisimelle vasta kun ase on poskella, riistalaji tunnistettu,     varmistin on poistettu ja ampumapäätös on tehty
4. Tunnista maali, varmista tausta
– älä ammu kohdetta, jota et ole tunnistanut
– varmista, ettei kohteen läpi tai ohi menevä luoti tai haulit aiheuta vaaraa kohteen taustalla     oleville

Osaava metsästäjä

Metsästäjän ”paremmuutta” ei mitata saaliin määrällä, vaan muilla asteikoilla. Aseturvallisuus on yksi ”hyvän” metsästäjän ominaisuus. Lakien ja asetusten noudattamisen lisäksi hyvä metsästäjä kunnioittaa riistaeläimiä eikä esim. aiheuta tarpeetonta kärsimystä riistalle. Saalista käsitellään arvostaen ja hyödynnetään tarkasti, metsästetään kestävän käytön periaatteen mukaisesti, opastaa poliisi.

Hyvä metsästäjä ottaa huomioon maanomistajat sekä muut luonnossa liikkujat ja kunnioittaa myös muita metsästäjiä. Hyvä metsästäjä pyrkii kehittymään oppimalla lisää luonnosta, riistasta ja metsästyksestä sekä kehittämällä ampumataitoaan. Kaiken kaikkiaan hyvä metsästäjä edustaa itsensä lisäksi koko metsästäjäkuntaa ja osaltaan vaikuttaa metsästyksen arvostukseen metsästystä harrastamattomien parissa. Tällaisia metsästäjiä poliisi haluaa valvonnan yhteydessä tavata.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on kuluvana vuonna panostettu kattavasti erävalvonnan osaamiseen, ja koulutettuja oman tehtävän ohella toimivia eräpoliiseja on jo kaksitoista. Kesän aikana erä- ja kalastusvalvontaa on tehty kuukausittain yhteistyössä asiantuntijakumppaneiden, Metsähallituksen sekä Suomenlahden merivartioston kanssa eri puolella poliisilaitoksen toimialuetta.

Aiheeseen liittyen