Poliisihallitus. Kihlakunnansyyttäjä ja Poliisihallitus ovat 6.9.2019 nostaneet Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa kanteen United Brotherhoodin ja sen alayhdistyksen Bad Unionin lakkauttamiseksi. Asian käsittelyn aikataulusta ei tässä vaiheessa ole tietoa.

United Brotherhood on oikeuskäytännössä luokiteltu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi ja sen toiminnassa on tuomioiden perusteella tehty vuosien aikana lukuisia vakavia rikoksia. Bad Union myötävaikuttaa United Brotherhoodin rikolliseen toimintaan. Kanteen nostamisen tarkoituksena on saada edellä mainittujen yhdistysten toiminta lakkautetuksi.

Suomessa ei ole aikaisemmin nostettu kannetta vastaavanlaisten rikollisryhmien lakkauttamiseksi. Turun hovioikeus on syyskuussa 2018 päättänyt lakkauttaa Pohjoismaisen vastarintaliikkeen sekä Pohjoinen perinne ry:n lain ja hyvien tapojen vastaisena. Asia on parhaillaan käsiteltävänä Korkeimmassa oikeudessa.

Nyt nostetussa kanteessa on kyse uudenlaisesta hallinnollisen rikostorjunnan muodosta, jolla pyritään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntastrategian mukaisesti puuttumaan tehokkaasti järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan ja sen lieveilmiöihin Suomessa.

Asian keskeneräisyyden johdosta siitä ei tässä vaiheessa tiedoteta laajemmin.

Aiheeseen liittyen