Poliisihallitus. Poliisin tehostetussa raskaan liikenteen valvonnassa havaittiin ajo- ja lepoaikojen noudattamisen sekä kuorman varmistamisen osalta muutoksia parempaan. Kaikki poliisilaitokset osallistuivat 9.-13.10.2023 järjestettyyn raskaan liikenteen tehostettuun valvontaan, tiedottaa Poliisihallitus.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1320 raskasta ajoneuvoa. Tarkastetuista ajoneuvoista 19 prosenttia oli ulkomaisia ajoneuvoja.

– Verrattaessa tämän valvontajakson tuloksia aiempiin vastaaviin valvontateemoihin voidaan todeta, että yksittäisiä ajoneuvotarkastuksia tehtiin noin neljännes aiempaa vähemmän, seuraamusten määrän lähes puolittuessa, kertoo poliisitarkastaja Kari Onninen.

Nyt järjestetyssä valvonnassa seuraamuksia annettiin kaiken kaikkiaan noin 200 kappaletta (vuonna 2022 annettiin 415 seuraamusta).

Suurimmat muutokset olivat nähtävissä ajo- ja lepoaikarikkeiden määrän laskussa, joita kirjattiin 56 (159 kirjausta vähemmän kuin vuonna 2022) ja puutteellisen kuorman varmistuksen osalta, joita todettiin 37 tapausta (36 tapausta vähemmän kuin vuonna 2022).

Poliisi totesi 35 ylikuormaa. Niiden määrä on pysynyt aiemmalla tasolla. Valvontaan poliisi käytti työaikaa noin 2 200 tuntia.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä ylikuormiin.

Kuvituskuva.