Poliisihallitus. Liittyen tänään julkisuudessa olleisiin tietoihin, Poliisihallitus pitää hyvänä, että vanhatkin epäilyt väärinkäytöksistä nostetaan esiin, sillä minkäänlainen ihmisten kaltoinkohtelu ei kuulu poliisin toimintakulttuuriin, tiedottaa poliisihallitus.

– Esitetyt väitteet poliisin käytöksestä ja väärinkäytöksistä ovat vakavia ja väitetty toiminta täysin poliisin arvojen, etiikan ja toimintaperiaatteiden vastaista, sanoo poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta.

Vanhojen väärinkäytösten esiin nostaminen korostaa entisestään sitä, että elämme ajassa, jossa poliisilta ei hyväksytä minkäänlaista asiatonta käytöstä. Erityisesti tämä korostuu fyysisen kajoamisen kohdalla, johtuen poliisin toimivallasta tarvittaessa puuttua myös fyysiseen koskemattomuuteen: fyysisen voimankäytön tulee aina olla tapauskohtaisesti mitoitettua, välttämätöntä ja perustua lakiin.

Artikkelissa kuvatuista tapauksista on aikaa noin vuosikymmenen verran, mutta ne on annettu valtakunnansyyttäjälle esiselvitettäväksi heti, kun väitteet noin vuosi sitten nousivat ensimmäistä kertaa julkisuuteen ja sitä kautta Poliisihallituksen tietoon.

– Esiselvityksestä ja siitä tiedottamisesta vastaa syyttäjä.  On erittäin tärkeää, että väitteet ja niiden todenperäisyys selvitetään, jotta niihin voidaan reagoida. Jokainen esiin tullut epäkohta on liikaa. Poliisi ei kuitenkaan reagoi huhujen ja kuulopuheiden mukaan, vaan faktojen pohjalta, mistä syystä ulkopuolisen syyttäjän esiselvityksen lopputulos on keskeinen, Väisänen toteaa.

Poliisissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut keskiöön arvojen mukaan toimiminen ja arvojohtaminen. Poliisin keskeinen arvo on oikeudenmukaisuus, joka läpäisee kaiken toiminnan.

Poliisissa tapahtuneiden väärinkäytösten ilmituloa onkin pyritty helpottamaan muun muassa eettisen kanavan avulla, jonka kautta voi nimettömästi ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Kulttuurin muutosta kuvaa muun muassa se, että poliisin henkilöstö on valmis ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista ja tarvittaessa tekemään niistä ilmoituksen joko eettiseen kanavaan tai suoraan esimiehilleen.

***

Kyseessä on entisen poliisin Joakim Lindholmin vuonna 2021 blogiteksteissään kirjoittamista kokemuksistaan poliisina Itäkeskuksen alueella vuosina 2006–2007.

Niiden johdosta Helsingin Sanomat haastatteli tänään 8.5. julkaistussa artikkelissaan poliisissa työskenteleviä henkilöitä, jotka kertovat poliisissa tapahtuvien väärinkäytösten vähentyneen vuosien varrella. Poliisikulttuuri on ollut heidän mukaansa aiemmin väkivaltaisempaa ja asenteellisempaa.

Aiheeseen liittyen