Poliisin tietoon on tullut jo useita kansanedustaja- tai europarlamenttiehdokkaisiin kohdistuneita häirintätapauksia.

Poliisilla on nollatoleranssi väkivallan ja uhkailun käyttämiseen vaaleissa tai vaaleihin vaikuttamisessa.

– Väkivalta ja uhkailu ovat rikoksia jo sellaisenaan. Erityisesti vaaleissa käytetty väkivalta ja uhkailu ovat yhteiskunnallisesti vakavia tekoja, joilla yritetään horjuttaa, kyseenalaistaa ja riistää äänestäjien enemmistön käyttämä kansanvalta ja vaikuttamismahdollisuus, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo.

Rikoslaissa on erityisesti säädetty rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan: vaaliehdokkaiden häiritseminen, uhkaaminen tai heihin vaikuttaminen väkivallalla tai uhkailulla on vaalirikos, josta on säädetty rangaistukseksi enintään kaksi vuotta vankeutta.

Vaalit ovat kaikille Suomessa äänioikeutetuille henkilöille tilaisuus vaikuttaa laillisesti päätöksentekoon tai päätöksenteon muuttamiseen.

– Poliisin tehtävänä on turvata erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Julkisen vallan, ja osana tätä, poliisin tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Vaikuttaminen voi tapahtua vain laillisin ja yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti, Heikinheimo sanoo.

Poliisilaitoksia on ohjeistettu vaalitilaisuuksien valvontaan

Poliisihallitus on ohjeistanut poliisilaitoksia kiinnittämään erityistä huomiota vaalitilaisuuksien yleisen turvallisuuden ja järjestyksen valvontaan.

Eduskuntavaaliehdokkaita ja heidän tukijoukkojaan kehotetaankin ilmoittamaan poliisille kaikenlaisesta häiriköinnistä ja uhkailusta. Uhkauksesta voi ilmoituksen verkossa nettivinkissä tai tehdä rikosilmoitus. Jo väkivaltaa tai vakavaa vaaraa toisen hyvinvoinnille käsittävä uhkaus, jolla estetään tai yritetään estää toista käyttämään poliittisia toimintavapauksiaan, saattaa riittää täyttämään rikoksen tunnusmerkit.

Lisäksi poliisi kiinnittää huomiota siihen, että ulkopuoliset eivät hävitä ja tuhri ilmoituksia ja muita vaaliaineistoja.

Sanna Heikinheimo kuitenkin muistuttaa, että myös ehdokkaiden pitää noudattaa vaalilakia.

– Esimerkiksi vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille. Puheita ei myöskään saa vaalihuoneistojen lähistöllä pitää, hän sanoo.

Heikinheimo myös korostaa, että mielenosoituksista poliisille on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin, jotta sananvapauden toteutuminen voidaan turvata.

Aiheeseen liittyen