Jyväskylän poliisipäivystyksen infoon tuotiin keskiviikkona 21.10. vanhoja patruunoita hävitettäväksi. Hiukan myöhemmin, kun patruunat oli siirretty toiseen tilaan, selvisi, että patruunoiden seassa oli myös sodanaikainen käsikranaatti ja siihen kuuluva sytytin.

Sytytin ei ollut kiinnitettynä käsikranaattiin. Poliisin räjähdeaineasiantuntija tunnisti käsikranaatin ja siirsi sen turvalliseen paikkaan odottamaan, että puolustusvoimien raivaaja noutaa käsikranaatin. Tilanteesta ei aiheutunut välitöntä varaa.

***

Toimi näin, jos löydät vanhoja räjähteitä, opastaa poliisi.

Vanhoja räjähteitä ei saa siirtää eikä kerätä, niihin ei kannata edes koskea. Älä koskaan palauta räjähteitä omatoimisesti poliisille! Jos löydät räjähteen, tai esineen, jota epäilet räjähteeksi, esimerkiksi perikunnan tiloista, älä koske siihen ja varmista, ettei kukaan muukaan koske. Ilmoita löydöstä hätänumeroon 112.

Lain mukaan sotilasräjähteet kuuluvat puolustusvoimien hoidettaviksi ja siviiliräjähteet kuuluvat poliisille. Kuitenkin, oli kyseessä sotilasräjähde tai siviiliräjähde, ilmoitus asiasta pitää tehdä poliisille. Poliisi tunnistaa räjähteen ja jos se kuuluu puolustusvoimien tehtäväkenttään, poliisi ilmoittaa siitä puolustusvoimille.

Jos räjähdettä on säilytetty esimerkiksi varastossa vuosia, sitä ei saa siltikään siirtää omatoimisesti vaan asiasta on soitettava hätänumeroon. Jos löydät räjähteen maastosta, ilmoita siitä hätänumeroon 112. Jos mahdollista, ilmoita soittamalla 112-sovelluksella, niin hätäkeskus saa suoraan sen tarkan sijainnin.

Armovuosilaki mahdollistaa luovuttamisen ilman rangaistusta

Vuonna 2004 tuli voimaan armovuosilaki, missä mm. ampuma-aselakiin tuli muutoksia. Tämä lainmuutos mahdollisti luvattomien ampuma-aseiden, patruunoiden, erityisen vaarallisten ammusten sekä räjähteiden luovuttamisen poliisille ilman pelkoa rangaistuksesta. Käytännössä em. esineiden tai aineiden haltijan pitää omatoimisesti ilmoittaa poliisille, että hän haluaa luovuttaa esim. luvattoman ampuma-aseen tai räjähdysaineen poliisille.

Tämän jälkeen poliisi pääsääntöisesti noutaa luovutettavat esineet ja aineet ilmoittajan kanssa sovitusta paikasta. Ampuma-aseen osalta luovuttaja voi hakea aseeseen itse hallussapitolupaa, luovuttaa korvauksetta valtiolle tai luovuttaa aseen huutokaupattavaksi, jolloin huutokaupasta tulleet mahdolliset rahat tilitetään aseen luovuttajalle. Jos aseelle ei ole rekisterissä omistajaa, omistajana pidetään lain mukaan henkilöä, jonka hallussa ase on.

Kuvituskuva.

Aiheeseen liittyen