Poliisihallitus. Liikenne Suomessa on turvallisempaa kuin koskaan, erityisesti taajama-alueilla. Suomessa on sitouduttu EU:n nollavisioon, jonka tavoitteena on saada liikennekuolemat nollaan vuoteen 2050 mennessä. Välitavoite on puolittaa tieliikenteessä kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Puolittamistavoitteen saavuttaminen on jokseenkin vaativa tehtävä, jossa tarvitaan muun muassa poliisin ja myös tienkäyttäjien omaa panosta. Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan asia: kenenkään ei pidä joutua tuntemaan turvattomuutta liikkuessaan, liikennemuodosta riippumatta.
Näin kirjoittaa Poliisihallituksen tietoanalyytikko Mika Sutela poliisin verkkosivulla julkaistussa blogissaan.Vaikka liikenneturvallisuuden kehitys on ollut suotuisaa, hyvän olon tunteeseen ei Sutelan mukaan voida tuudittautua.  Suomen tieliikenteessä on olemassa riskipotentiaalia, joka voi heikentää liikenneturvallisuustilannetta tulevaisuudessa.

– Nuoria liikennerikoksista epäiltyjä on tullut poliisin tietoon yhä enemmän ja näin tapahtunee myös vastaisuudessa, mikäli vireillä oleva ajokorttilakia koskeva muutosehdotus hyväksytään ja B-ajokortin ikäraja lasketaan, Sutela toteaa.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa myös se, mitä yksilön elämässä tapahtuu liikenteen ulkopuolella.

– Esimerkiksi elämänhallinnan ja terveyden ongelmat tai persoonallisuuden piirteet heijastuvat myös liikenteeseen. Syrjäytyminen näkyy myös liikenteessä ajoterveyteen liittyvinä ilmiöinä.
Sutelan mukaan myös alkoholi, huumeet ja päihtymistarkoituksessa käytetyt lääkkeet ovat merkittävimpiä riskitekijöitä paitsi kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa myös muuten liikenteessä.

Aiheeseen liittyen