Poliisihallitus. Poliisi on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Poliisin verkkosivulla julkaistu raportti on yhteenveto vuonna 2021 asetetuista vastuullisuustavoitteista ja toimenpiteistä. Poliisissa vastuullisuus on kytketty kaikkeen poliisin toimintaan, tiedottaa Poliisihallitus.

– Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina, joten vastuullisuus syntyy arkipäivän tilanteissa. Vastuullisuus on jokaisen poliisissa työskentelevän asia ja päivittäisen toiminnan lähtökohtia ovat avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys, joilla rakennamme yhteiskunnallista luottamusta, ylitarkastaja Janne Liljavuori Poliisihallituksesta sanoo.

Taustalla kestävä kehitysPoliisi on sitoutunut edistämään YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toteutumista.

Poliisi on valinnut ohjelman tavoitteista sellaiset kokonaisuudet, joihin poliisissa voidaan parhaiten omilla käytännön toimilla vaikuttaa.  Vastuullisuus ja vastuullisuuden kehittäminen kattaa poliisissa niin taloudellisen, ekologisen kuin sosiaalisenkin vastuullisuuden.

–  Vastuullisuuden suunnittelu- ja kehittämistyössä hyödynnämme kattavasti sisäministeriön, poliisin ja Poliisiammattikorkeakoulun kestävän kehityksen sitoumuksia, poliisin hiilijalanjäljen pienentämisen tiekarttaa sekä nyt ensimmäistä kertaa julkaistavaa vastuullisuusraportointia, ylitarkastaja Janne Liljavuori Poliisihallituksesta sanoo.
Poliisin vastuullisuusraportti 2021 on laadittu Valtiokonttorin Vastuullisuusraportointi valtionhallinnossa -ohjeen mukaisesti.

Yhteistyön tulos

Raportti on laadittu Poliisihallituksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja Hämeen poliisilaitoksen yhteistyönä. Raportin taustatietojen tuottamiseen osallistuivat kaikki poliisin yksiköt. Poliisin valtakunnallisen vastuullisuusraportin lisäksi Hämeen poliisilaitos teki oman vastuullisuusraporttinsa. Poliisin vastuullisuusraportti 2021 on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

– Jatkossa vastuullisuusraportti on yksi työkalu poliisin toiminnan kehittämisessä. Se auttaa meitä jalostamaan vastuullisuuden tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, Liljavuori toteaa.

Aiheeseen liittyen