Kaakkois-Suomen poliisin kanssa viime aikoina asioineista osa on saattanut jo ihmetellä, kun virka-asun rintamuksessa ei luekaan poliisin sukunimeä vaan siinä on pelkkä numerosarja. Kyse on uudesta asetuksesta, jonka mukaan jatkossa poliisin virkapuvussa voi olla myös muu yksilöivä tunniste kuin nimilaatta.

Osa Kaakkois-Suomen poliisin kanssa asioineista on saattanut huhtikuussa ihmetellä, kun virka-asun rintamuksessa ei luekaan enää poliisin sukunimeä vaan siinä on pelkkä tunnistenumero. Muutos liittyy Sisäministeriön lokakuussa 2020 antamaan uuteen asetukseen poliisin virka-asuista. Asetuksen mukaan poliisin virkavaatteisiin kuuluvat virka-asemaa osoittavat tunnukset ja nimilaatta. Nyt asetusta muutettiin niin, että virkapuvussa voi käyttää nimilaatan sijaan tilapäisiä tunnistemerkkejä tai muita tunnistemerkkejä, joilla poliisi voidaan yksilöidä, esimerkiksi numeroa. Virka-asun rintamuksessa voikin nyt olla vain numerotunnus, joista kaksi ensimmäistä numeroa kertoo, miltä poliisilaitokselta kyseinen poliisi on.

Muutoksella halutaan vähentää poliiseihin kohdistuvaa maalittamista ja uhkailua.

– Suomessakin on ollut tilanteita, että yksittäisiä poliisihenkilöitä on ryhdytty maalittamaan nimilaatan perusteella, toteaa komisario Timo Kuokkanen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

– Lähtökohta normaaliolosuhteissa on, että poliisi käyttää virkapuvussaan nimilaattaa. Poliisihenkilöllä on nyt nimilaatan käyttämisen sijaan mahdollisuus käyttää yksilöivänä tunnuksena myös numerotunnusta, minkä perusteella poliisihenkilö on kuitenkin yksilöitävissä. Virkapukua käyttävä poliisihenkilö päättää itse kumpaa tunnistetta hän käyttää.
Muutos ei poista poliisilain mukaista poliisin velvollisuutta esittää pyynnöstä virkamerkkinsä, josta ilmenevät poliisin henkilötiedot.

Näin tunnistat poliisin:

Näkyvimmät ulkoiset tunnusmerkit:

  • virkapuku tunnuksineen
  • virkamerkki
  • poliisitunnuksin merkitty ajoneuvo

Poliisin on tarvittaessa ilmaistava sinulle olevansa poliisi ja pyynnöstä esitettävä virkamerkkinsä, jos sen ilmaiseminen tai esittäminen on mahdollista toimenpidettä vaarantamatta.

Tunnista poliisi 
Virkamerkki ja -vaatteet

Mitä on maalittaminen?

Maalittamisessa voi olla kyse esimerkiksi suorasta tai epäsuorasta uhkailusta tai yksityiselämään liittyvien tietojen kaivelemisesta ja vääristelemisestä. Maalittamisen tavoitteena voi olla virkamiehen painostaminen luopumaan virkatehtävien hoitamisesta. Sen sijaan maalittamista eivät ole viranomaisen arvostelu, yksittäinen virkatoimen arvostelu tai kansalaisten tavanomainen oikeussuojakeinojen käyttäminen.

Aiheeseen liittyen