Porin Metsäkulmalla, Vanhan Raumantien varrella tehtiin petohavainto asutuksen piirissä.

Poliisille ilmoitus sudesta asutuksen välittömässä läheisyydessä, alle 50 metrin päässä rakennuksesta. Asunnon pihalla on tapahtumahetkellä ollut lapsi vaunuissa nukkumassa. Eläin oli ilmoituksen mukaan pelästynyt asukasta ja poistunut hakkuuaukealle ja luontoon.

Poliisi kävi paikan päällä. Havainto eläimen lajista jäi toistaiseksi varmistamatta. Asiasta tehtiin ilmoitus paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle joka yhdessä Riistakeskuksen kanssa hoitaa asian jatkoselvittelyt

Aiheeseen liittyen