Raahe. Poliisille tuli tutkintaan Raahessa viikolla 3 kaksi eri seksuaalirikosta, joita tutkittiin raiskauksena sekä törkeänä raiskauksena ja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Tutkittavana oleva raiskausrikos tapahtui ilmoituksen mukaan 30.12.2018 – 31.12.2018 välisenä yönä. Asiassa on vangittuna 1990 syntynyt henkilö. Asian esitutkinta on valmistunut ja asiakirjat siirretään syyteharkintaan. Asiakirja-aineisto on julistettu suurelta osin salaiseksi oikeuden päätöksellä.

Tutkinnassa ollut törkeä raiskaus- ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttörikos, jotka ilmoituksen mukaan tapahtuivat Raahessa 29.9.2018, ovat osoittautuneet esitutkinnassa perättömiksi. Asiasta on tehty poliisin toimesta väärä ilmianto -rikosilmoitus. Vangittuna ollut 1999 syntynyt henkilö on vapautettu.

Asiakokonaisuuteten liittyy vielä seikkoja, joita tutkitaan RL 20 luvun 8 b §:n mukaisena Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Asian tutkinta jatkuu niin edellä mainitun rikosnimikkeen kuin väärän ilmiannon osalta. Asiakirja-aineisto on julkistettu niin ikään suurelta osin salaiseksi oikeuden päätöksellä.

Väärän ilmiannanon ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin rikosten esitutkinnat pyritään tekemään loppuun mahdollisimman nopesti.

Poliisi muistuttaa, että seksuaalirikokset ovat laadultaan vakavia rikosasioita. Vastaavasti perättömien rikosväitteiden esittäminen on myös vakava asia, jotka saattavat aiheuttaa kohdenhenkilölle huomattavaa haittaa.

Aiheeseen liittyen