Eurajoelta 23.5.2018 kadonneeksi ilmoitettu Harri Salo on omin avuin palannut kotiinsa 11.6.2018.
Poliisi kiittää kaikkia etsintöihin osallistuneita ja havaintotietoja kadonneesta ilmoittaneita. Erityiskiitos VAPEPAN henkilöstölle ja poliisia avustaneelle Merivartioston henkilöstölle.

Aiheeseen liittyen