Ruotsi. Vuonna 2021 ilmoitettujen rikosten määrä Ruotsissa väheni viisi prosenttia. Tämä käy ilmi Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston (Brå) alustavista tilastoista. Samaan aikaan eri rikostyyppien välillä on suuria eroja. Vaikka varkauksien ja murtojen määrä väheni jyrkästi, niin seksuaalisen häirinnän määrä lisääntyi tilastojen mukaan, uutisoi SVT Nyheter.

Brå:n esittämät luvut sisältävät kaikki vuonna 2021 raportoidut ja rikostutkintaviranomaisille rekisteröidyt tapaukset. Yhteensä rikosilmoituksia tehtiin viime vuonna 1,47 miljoonaa, mikä on 84 800 (5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2020.

Rikosluokista, joissa ilmoitusten määrä väheni eniten, ovat varkaudet ja pahoinpitelyrikokset. Esimerkiksi ilmoitettujen murtotapausten määrä väheni jyrkästi 22 prosenttia, kun taas ryöstöt vähenivät 17 prosenttia ja polkupyörävarkaudet 16 prosenttia.

Petostentorjunta on toinen kategoria, jossa ilmoitusten määrä väheni. Siellä korttipetosten määrä on suurin yksittäinen vähennys, jopa 31 prosenttia vuodesta 2020.

Vaikka ilmoitusten kokonaismäärä laski, on edelleen luokkia, joissa määrä on kasvanut.

Esimerkiksi henkilöihin kohdistuvien rikosten kategoriassa ilmoitukset lisääntyivät Brå:n mukaan kaksi prosenttia. Siellä seksuaalista häirintää koskevat raportit olivat eniten lisääntyneet, 11 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Kasvua nähtiin myös raportoitujen raiskausten määrässä. Ilmoituksia tehtiin yhteensä 9 240, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Yli 18-vuotiaisiin naisiin kohdistuneiden raiskausten osalta kasvu oli kuitenkin sitäkin suurempi: 12 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Samanaikaisesti korotus ei koske kaikkia henkilöihin kohdistuvia rikosilmoituksia. Esimerkiksi lapsiin kohdistuneiden raiskausten määrä väheni kuusi prosenttia. Myös pahoinpitelyrikosten määrä väheni, joskin vain marginaalisesti prosentin, kertoo SVT.

Ammuskeluista ja räjäytysrikoksista tässä SVT:n uutisessa ei puhuta mitään.

Aiheeseen liittyen