Poliisi painottaa, että tapahtumiin ei liity palavaa nestettä tai muuta kemiallista ainetta, eikä tapahtumiin liity ulkopuolisia

Poliisi on päättänyt esiselvityksen Ruoveden venerannassa kahden miehen palovammoihin johtaneiden tapahtumien osalta. Esitukintaa ei aloiteta.Selvityksessä on tullut ilmi syttynyt materiaali, kuinka se on miesten haltuun päätynyt sekä sammutukseen liittyvät ja sen jälkeiset tapahtumat.

Poliisi toteaa yksiselitteisesti, että mitään palavaa nestetta tai muuta kemiallista ainetta ei liity tapahtumaan. Ukopuolisia henkilöitä ei liity palon syttymiseen. Palo on saanut alkunsa tupakan poltosta ja kysymyksessä on miesten itsensä aiheuttama  onnettomuus. Alkoholilla on ollut oma osuutensa tapahtumien kehittymisessä näin vaaralliseksi.

Aiheeseen liittyen