Suojelupoliisi ehdottaa vieraan valtion puolesta tapahtuvan informaatiovaikuttamisen kriminalisointia, uutisoi YLE.

Supon mukaan olisi tarpeellista arvioida ja selvittää, tulisiko tällaisen informaatiovaikuttamisen räikeimmät muodot säätää rangaistavaksi.Ehdotus ilmenee lausunnosta, jonka suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle turvallisuusympäristön muutosta koskevasta valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta.

Huhtikuulle päivätyn lausunnon mukaan rangaistavuus voisi koskea tilanteita, joissa vieraan valtion tiedustelupalvelun toimeksiannosta tai puolesta pyritään pahantahtoisesti vaikuttamaan Suomen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tai levittämään ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen yhteiskunnallisesta päätöksenteosta tai suomalaisen yhteiskunnan tilasta.

Aiheeseen liittyen