Erittäin vaarallista lääkeainetta karfentaniilia saatetaan myydä Suomessa huumausaineena. Tulli tiedotti takavarikoineensa ainetta ja ilmoitti, että kaupittelu huumausaineena on mahdollista.

Tulli haluaa varoittaa ihmisiä aineen vaarallisuudesta. Vain 0,03 milligrammaa karfentaniilia on aikuiselle tappava annos, kun heroiinin kohdalla se on 30 milligrammaa.

– Ainetta ei pysty jakamaan turvallisiin käyttöannoksiin, tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.

Karfentaniili on vahvin tunnettu opioidi ja jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Aine imeytyy elimistöön myös hengityksen ja ihokosketuksen kautta, joten pelkkä sen käsittely on vaarallista. Se vaikuttaa keskushermostoa lamaannuttavasti ja voi siten aiheuttaa äkillisen tukehtumiskuoleman.

Aiheeseen liittyen