Hyvinkään käräjäoikeus tuomitsi kiinteistöpalvelualan yrityksen yksikön päällikön ja palvelupäällikön 30 päiväsakon sakkorangaistuksiin ja työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta Lisäksi yritykselle tuomittiin 30 000 euron suuruinen yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 20.9.2018.

Tuomio liittyi 7.2.2017 Nurmijärvellä sattuneeseen työtapaturmaan. Työntekijä oli puhdistamassa työssään käyttämäänsä hiekoituskonetta. Poistaessaan koneeseen jäänyttä hiekkapaakkua käsin hänen oikea kätensä joutui koneen pyörivän telamurskaimen ruhjomaksi. Työtapaturmasta aiheutui työntekijälle vaikeat vammat käsivarteen.

Käräjäoikeus totesi, että hiekoituskoneesta puuttui siihen kuulunut suojaritilä. Tästä aiheutui turvallisuusriski, jonka minimoimiseksi ei oikeuden mukaan riitä se, että varoittaa työntekijää vaarasta. Oikeuden mukaan riskin syntyminen olisi tullut poistaa asentamalla laitteeseen suojaritilä. Yrityksessä ei ollut järjestetty jatkuvaa systemaattista työtapoihin ja esimerkiksi vanhoihin laitteisiin kohdistuvaa työturvallisuuden seurantaa. Käräjäoikeus katsoi, että suojaritilän puuttesta aiheutuneita vaaroja ja hiekoituskoneen turvallisuutta ei ollut selvitetty ja arvioitu työturvallisuussäädösten edellyttämällä tavalla, eikä tehty tarvittavia toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi.

”Koneiden käyttöä koskevat työturvallisuussäännökset lähtevät rakenteellisten ratkaisujen ensisijaisuudesta. Turvallisuutta ei siis voi jättää ainoastaan sen varaan, että työntekijät noudattavat turvallisuusohjeita”, korostaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulakimies Anna Tiainen.

Aiheeseen liittyen