lauantai, 20 heinäkuun, 2024

Ulkomaisesta nettikaupasta tilatusta alkoholista pitää yhä maksaa valmistevero

Tulli. Verohallinto ja Tulli pitävät hyvänä hallituksen suunnitelmia selkeyttää alkoholin verkkokauppaan liittyvää lainsäädäntöä. Uudistukset vaativat kuitenkin toteutuakseen lainsäädäntömuutoksia, toteaa Tulli.

Verohallinto on saanut tuoreen hallitusohjelman julkaisun jälkeen useita yhteydenottoja, joissa luullaan virheellisesti, ettei netistä tilatuista alkoholijuomista tarvitse enää maksaa valmisteveroja Suomeen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus haluaa selkiyttää alkoholin verkkokauppaan liittyviä tulkintoja siten, että suomalaisilla olisi oikeus ostaa alkoholia toisessa EU-maassa sijaitsevasta verkkokaupasta. Lisäksi hallitusohjelmassa tavoitellaan sitä, että ostajan verovelvollisuus alkoholin verkkokaupassa laajenisi.

Tällä hetkellä alkoholia saa verotuksen näkökulmasta tilata ulkomaisesta nettikaupasta, kunhan valmisteverot tulevat maksetuiksi. Verolaeissa ja alkoholilaissa on verkko-ostamisen suhteen kuitenkin ristiriitaisuuksia.

– Kuluttajan kannalta olisi ilman muuta hyvä, jos lainsäädäntö selkenee. Toistaiseksi mennään kuitenkin nykyisellä käytännöllä, eli nettikaupasta ostetuista alkoholijuomista pitää tehdä ennakkoilmoitus ja maksaa valmisteveroa vastaava vakuus OmaVerossa ennen kuin tilaus saapuu Suomeen, sanoo ohjaus- ja valvontapäällikkö Sami Peltola Verohallinnosta.

Epäselvyyttä valmisteverojen maksajasta

Nykyisin on paikoin vaikea tulkita, kenen maksettavaksi netistä ostetun alkoholin valmistevero kuuluu. Verkosta tilattujen alkoholijuomien valmistevero kuuluu myyjän maksettavaksi, jos tilauksen kuljetuksen järjestää myyjä edes välillisesti. Jos tilauksen kuljetuksen järjestää ostaja, valmistevero kuuluu hänen maksettavakseen. Osa alkoholia myyvistä nettikaupoista muuttaa tilausten kuljetuskäytäntöjä tiuhaan.

Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit pitää tärkeänä hallitusohjelman tavoitetta selkeyttää epäselvään etämyynti-tulkintaa.

– Kuluttaja-tilaajan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sekä vero- että alkoholilainsäädännön näkökulmasta on yksiselitteistä, miten alkoholia ulkomailta tilattaessa tulee toimia, jotta tilaajalla on varmuudella mahdollisuus ymmärtää tilaamisesta aiheutuvat vastuut ja velvollisuudet. Samalla varmistetaan myös viranomaisratkaisujen ja -tulkintojen yhtenäisyys ja verotuksen oikeellisuus, Rakshit sanoo.

Alkoholitilaukset nettikaupoista vähentyneet 60 prosentilla

Verohallinto ja Tulli ovat marraskuusta 2022 alkaen valvoneet tehostetusti suomalaisten alkoholitilauksia ulkomaisista verkkokaupoista. Tehovalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmisteverot ulkomailta tilatuista alkoholijuomista maksetaan Suomeen.

Tehovalvonnan aikana alkoholitilaukset ulkomaisista nettikaupoista ovat vähentyneet yli 60 prosentilla. Tiedot alkoholitilausten vähenemisestä perustuvat Tullin havainnoista koostettuun seurantatietoon suurimpien alkoholin verkkokauppojen tilausmäärien kehityksestä.

Verohallinto ottaa tehovalvonnan aikana haltuun alkoholilähetyksiä, joiden valmisteveron maksaminen kuuluu viranomaistietojen mukaan myyjäyritykselle ja joista ei ole tehty vaadittua ilmoitusta ja maksettu vakuutta.

– Moni on todennäköisesti jättänyt tilaamatta juomia netistä, jotta niitä ei otettaisi haltuun myyjän maksamatta jättämien valmisteverojen vuoksi. Tilaushalukkuutta on varmasti vähentänyt sekin, että Verohallinto on lähettänyt ostajille verotuspäätöksiä tilanteissa, joissa valmisteveron maksaminen on ostajan velvollisuus. Valmisteveron määrä voi hyvin kaksinkertaistaa edullisen juomatilauksen hinnan, Peltola sanoo.

Nettitilaamisen vähenemisestä huolimatta jokainen pysäytetty tavaraerä joudutaan kuitenkin tarkistamaan erikseen ja samassa erässä voi olla useamman sadan henkilön tilauksia. Näin myös tilaukset, joista valmisteverot on maksettu, voivat yhä viivästyä.

Verotuspäätöksiä maksamattomista veroista sadoille yksityishenkilöille

Tehovalvonnan aikana Tulli on tarkastanut maahantulon yhteydessä kuljetuksia, joissa on ollut verkosta ostettuja alkoholijuomia. Tulli on pidättänyt alkoholilähetykset, joista ei ole tehty tarvittavia viranomaisilmoituksia.

Kaikkiaan Tulli on pidättänyt marraskuun 2022 ja elokuun 2023 välillä 371 778 litraa nettikaupoista ostettua alkoholia. Noin 70 prosenttia pidätetyistä juomista on olutta, noin 15 prosenttia viiniä ja loput muita juomia.

Tullin havaintojen perusteella Verohallinto saa tarvittavat tiedot joko haltuunottopäätöksen tekemiseen tai asianmukaisen verotuspäätöksen laadintaan.

Verohallinto on tehovalvonnan aikana ottanut haltuun Tullin liikennevirrasta pidättämiä alkoholilähetyksiä, joiden valmisteveron maksaminen kuuluu viranomaistietojen mukaan myyjäyritykselle ja joista ei ole tehty vaadittua ilmoitusta ja maksettu vakuutta. Marraskuun 2022 ja elokuun 2023 välillä Verohallinto teki haltuunottopäätöksen yhteensä 100 000 litrasta alkoholijuomia.

Lisäksi Verohallinto lähetti marras-elokuussa verotuspäätöksen sadoille yksityishenkilölle, jotka eivät ole tehneet ennakkoilmoitusta ja maksaneet vakuutta alkoholitilauksestaan, ja jotka viranomaistietojen mukaan ovat vastuussa tilauksen valmisteveroista.

SAMANKALTAISET UUTISET

LUETUIMMAT 24h

Kommentoidut

UUSIMMAT