Mieshenkilö loukkaantui vakavasti Ristijärvellä sattuneessa tapaturmassa, missä metsäkone oli ollut kaatamassa tykkylumen valtaamia puita suurjännite-linjan vierestä. Kaadettavan puun latvus oli katkennut tykkylumen painosta ja tipahtanut vieressä kulkevan sähkölinjan päälle, minkä johdosta linja oli pudonnut maahan.

Paikalla oli ollut töihin liittymätön ulkopuolinen henkilö seuraamassa puiden kaatoa metsätyökoneen vaara-alueen ulkopuolella, jonka päälle sähkölinjan johto oli tipahtanut ja mies oli saanut voimakkaan sähköiskun. Mies sai pahoja palovammoja vartaloonsa ja hänet kuljetettiin ensihoidon alkutoimenpiteiden jälkeen Oulun Yliopistolliseen sairaalaan saamaan jatkohoitoa.

Ylä-Kainuun vakavan lumitilanteen ja siitä aiheutuvien linjatöiden puhdistustoimien vuoksi ulkopuolisia kehotetaan olemaan liikkumatta alueilla, missä on työkoneita, ja antamaan näille työrauha vastaavanlaisten tilanteiden ehkäisemiseksi. Metsässä liikkuminen on muutenkin vaarallista puiden latvuksiin kertyneiden massiivisten lumipainojen vuoksi, ja sen vuoksi metsässä liikkumista suositellaan välttämään pahimmilla tykkylumi alueilla.

Aiheeseen liittyen