Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi perjantaina 24.1. 2020 United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin väliaikaisiin toimintakieltoihin. Poliisi valvoo käräjäoikeuden toimintakieltojen toteutumista.

Valvonnan käytännön toteuttamisesta on valmisteilla ohjaava kirje, joka toimitetaan poliisin yksiköihin sen valmistuttua. Tavoitteena on, että tämä tapahtuu viimeistään maanantain 27.1.2020 aikana. Kirje on julkinen ja se julkaistaan poliisin verkkosivulla sen jälkeen, kun se on toimitettu yksiköihin.

Kanteen järjestöjen lakkauttamisesta nostivat Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus 6.9.2019.

Aiheeseen liittyen