Ajoneuvoverolaki muuttuu joulukuun alusta siten, että rekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käytöstä tiellä voidaan määrätä ajoneuvon omistajalle ensisijaisena sanktiona sakon sijasta vähintään 1000 euron lisävero. Lisävero kohdistuu lähinnä henkilö- ja pakettiautoihin, mutta myös muihin ajoneuvoverolain alaisiin ajoneuvoihin, jos niitä käytetään liikenteessä rekisteröimättömänä tai liikennekäytöstä poistettuna.

Poliisi voi käyttää kameravalvontaa sellaisten ajoneuvojen paljastamiseksi, joista voidaan määrätä lisävero. Poliisi ilmoittaa lainvastaisesti liikenteessä käytetyistä ajoneuvoista Liikenteen turvallisuusvirasto, joka hoitaa lisäverojen maksuunpanon.

Aiheeseen liittyen