Vesilahti. Hätäkeskukseen ilmoitettiin 6.8.2022 noin klo 0350 epäillystä palosta Vesilahdella. Paikalla oli useita pelastuslaitoksen yksiköitä sekä poliisi suorittamassa palonsyyntutkintaa. Kiinteistöllä sijaitsi yksi päärakennus sekä viisi niin sanottua talousrakennusta, joista neljä rakennusta oli täyden palon vaiheessa partioiden saavuttua kohteeseen, kertoo poliisi.

Palonsyyn tutkinnan yhteydessä 6.8.2022 palaneesta rakennuksesta löytyi menehtynyt henkilö. Poliisi ei tiedota vainajasta tai vainajaan liittyvistä muista olosuhteista enempää, koska kuolemansyyn tutkinta on määritelty täysin salassa pidettäväksi kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa.Ottaen huomioon rakennusten välinen yhteys toisiinsa sekä palotapahtumat rakennuksissa vahingon mahdollisuus on pystytty rajaamaan ulkopuolelle. Poliisin suorittamassa esitutkinnassa rikosnimike on sittemmin tarkentunut törkeään vahingontekoon.

Esitutkinnassa ilmenneiden seikkojen perusteella palolla ei ole aiheutettu tuhotyön tekotapatunnusmerkistön edellyttämää konkreettista tai abstraktia yleistä hengen ja terveyden vaaraa, eikä yleistä omaisuutta tuhoutunut palossa, vaan kyseessä on yksityisomistuksessa oleva kiinteistö, jonka välittömässä läheisyydessä ei ole ollut muiden omistuksissa olevia rakennuksia joihin palo olisi voinut tarttua.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota palon syttymissyystä tai alueella olleista muista mahdollisista henkilöistä.

Poliisi jatkaa asiassa kuolemansyyn selvittämistä sekä törkeän vahingonteon esitutkintaa, tiedotteessa sanotaan.

Poliisi pyytää palotapahtumasta tai kiinteistöllä 6.8.2022 muista mahdollisista tapahtumista havaintoja tehneitä henkilöitä olemaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse:

vihjeet.sisa-suomi(at)poliisi.fi
Puhelin: 0800 900 22 (automaatti)

Kuvituskuva. 

Aiheeseen liittyen