tiistai, 28 toukokuun, 2024

Viranomaiset tarkastivat maatalousalan kohteita ihmiskaupan vastaisessa valvonnassa

Keskusrikospoliisi. Viranomaiset valvoivat tehostetusti maataloustoimialalla esiintyvää työperäiseen ihmiskauppaan liittyvää rikollisuutta Euroopassa. Suomessa valvontaa tehtiin elokuussa muun muassa marjatiloilla yhteistyössä poliisin, Aluehallintoviraston ja Rajavartiolaitoksen kesken. Valvonnan perusteella tilanne Suomen maatalousalalla on yleisesti ottaen hyvä, toteaa KRP.

Maataloudessa esiintyvään työperäiseen ihmiskauppaan liittyvä teemavalvontaviikko järjestettiin Suomessa 8.-19.8.2022 osana Europolin koordinoiman yhteistyöryhmän toimintaa. Poliisi, Aluehallintovirasto ja Rajavartiolaitos valvoivat yhteistyössä muun muassa maa- ja marjatiloja, kasvihuoneita ja asuintiloja eri puolilla Suomea.

Valvonnan yhteydessä tarkastettuja kohteita oli Suomessa 1647, joista paikkoja oli 117, henkilöitä 753 ja asiakirjoja 777. Merkittävä osa valvonnassa tarkastetuista henkilöistä oli Ukrainan sotaa paenneita, jotka työskentelevät maatalousalalla pääasiassa kausityöntekijöinä.

– Valvonnan keskeisenä tavoitteena oli paljastaa ja ennalta estää rikollista toimintaa. Tulokset olivat Suomessa yleisesti ottaen hyviä, eikä mittavia väärinkäytöksiä tämän valvonnan yhteydessä ilmennyt. Tietoja käydään kuitenkin edelleen läpi, ja on mahdollista, että uusia asioita nousee esiin. On hyvä myös muistaa, että työperäiseen ihmiskauppaan liittyy paljon piilorikollisuutta, kertoo rikoskomisario Johannes Siirilä Keskusrikospoliisista.

Kausityöntekijät ovat haavoittuvaisemmassa asemassa

Maatalousalalla työskentelee kausityöntekijöinä paljon ulkomaalaisia, jotka eivät välttämättä ole tietoisia Suomen lainsäädännöstä ja voivat olla haavoittuvaisemmassa asemassa työntekijöiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Tähän voi liittyä muun muassa palkanmaksun ja työaikakirjanpidon ristiriitaisuuksia ja puutteita sekä vähimmäispalkkoja koskevia rikkomuksia.

– Valvonnassa tuli esiin neljä epäiltyä tapausta, joissa työntekijät olivat joutuneet maksamaan työnvälittäjälle niin sanottua kynnysrahaa, eli maksamaan siitä, että he saavat työpaikan. Tapauksissa epäillään työnvälityksen maksukiellon rikkomista. Lisäksi havaittiin 20 tapausta, joissa oli työskennelty ilman työlupaa sekä kolme tapausta, joissa epäillään luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöä. On hyvä huomioida, että työnantajan tulee olla perillä ulkomaalaisten työntekijöidensä työnteko-oikeudesta niin työsuhteen alkaessa kuin myöhemmin työsuhteen aikana, Siirilä toteaa.

Valvonnassa tehdyillä havainnoilla kehitetään rikoksiin puuttumista ja ennalta estämistä

Maatalouteen kohdistunutta valvontaa tehtiin Euroopan laajuisesti loppukesän ja syksyn aikana osana Europolin monialaisen rikosuhkien torjuntafoorumin (EMPACT) toimintaa. Valvontaoperaatiota johti Ranska ja koordinoi Europol. Toimintaan osallistui viranomaisia yhteensä 16 maasta.

Valvontaviikoilla keskityttiin paitsi tunnistamaan ja paljastamaan rikollista toimintaa sekä rikosten uhreja myös lisäämään eurooppalaista yhteistoimintaa rikollisen toiminnan sekä rikosten ehkäisemiseksi ja paljastamiseksi. Tehdyn valvonnan tarkoituksena on lisäksi parantaa ilmiöön liittyvää ymmärrystä ja tuottaa siihen liittyvää ajantasaista tietoa, joka palvelee ihmiskauppa- ja lähirikollisuuden tilannekuvatoimintaa.

– Monialainen yhteistyö viranomaisten kesken on tärkeää ja osoittautunut toimivaksi valvontaviikoilla. Pelkkä valvominen ei yksin riitä, vaan työperäisen ihmiskaupan kitkemiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja. Viranomaiset tekivät valvonnan aikana tärkeitä havaintoja, joiden avulla pystytään kehittämään työperäisen ihmiskaupan tutkintamenetelmiä sekä keinoja ennalta estää sitä. Esimerkiksi mahdollisten uhrien puhuttaminen on usein haastavaa, ja tätä ollaan pystytty havaintojen pohjalta kehittämään, Siirilä sanoo.

Euroopassa tunnistettiin 874 työhön liittyvien rikkomusten kohteeksi joutunutta

Europol huomioi, että erityisesti kausityöntekijät ovat riskissä joutua työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhriksi Euroopassa. Maataloustoimialalla Euroopan unioniin kuuluvista maista tulleita uhreja havaitaan hyväksikäytettävän ympäri vuoden, kun taas EU:n ulkopuolelta tulleita käytetään usein hyväksi osana kausityövoimatarvetta.

Valvontaviikkoihin osallistuneissa Euroopan maissa tarkastettiin yhteensä yli 37 000 henkilöä, joista 874:ään oli kohdistunut työhön liittyviä rikkomuksia. Heistä 231 tunnistettiin mahdollisiksi ihmiskaupan tai työperäisen hyväksikäytön uhreiksi. Tarkastettuja paikkoja, kuten maatiloja ja viinitarhoja oli yhteensä noin 4200. Valvontaoperaation pohjalta aloitettiin osallistujamaissa yhteensä 36 uutta tutkintaa.

Poliisi tiedotti edellisen kerran EMPACT-valvontaviikkojen tuloksista heinäkuussa. Tuolloin valvonta kohdistui siivousalaan.

Kuva: Poliisi.

KOMMENTOI UUTISTA

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

SAMANKALTAISET UUTISET

LUETUIMMAT 24h

Kommentoidut

UUSIMMAT