Sisä-Suomen poliisi. Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Yleisöllä taas tarkoitetaan ennalta rajoittamatonta ja määrittämätöntä joukkoa henkilöitä ja yleisöön vetoamisella suullisesti, kirjallisesti tai muulla tavoin ilmaistua pyyntöä tai kehotusta antaa rahaa keräykseen.

Rahankeräyksiä säätelee rahankeräyslaki. Pääsääntöisesti kuka vain voi kerätä rahaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, mutta muutamia poikkeuksia on. Pääsääntönä on pidettävä, että rahankeräyksellä on yleishyödyllinen tarkoitus, keräykselle on voimassa oleva rahankeräyslupa tai ns. pienkeräyksien ollessa kyseessä, keräyksestä on tehty ilmoitus poliisille ja poliisi on ilmoituksen hyväksynyt.

Yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavaan tai lainvastaiseen tarkoitukseen keräyksen järjestäminen on kiellettyä. Kiellettyä on muun muassa kerätä rahaa elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen, muistuttaa poliisi.

Jos olet suunnittelemassa rahankeräystä, poliisin www -sivuilta (http://www.arpajaishallinto.fi/rahankeraykset) löytyvät periaatteet, milloin ja missä tapauksissa keräyksen voi tehdä. Kysyä voit myös paikalliselta poliisilaitokselta, josta saat opastusta ja neuvoa keräyksen toteuttamiseen.

Kuinka voin olla sitten varma, että rahankerääjällä on lupa toimintaansa jos minulta pyydetään rahaa johonkin keräykseen? Yleisöön vedottaessa on aina ilmoitettava luvan numero, jolloin tietää asian olevan kunnossa. Rahankerääjän yhteystiedotkin pitää olla selkeästi näkyvissä. Asian oikeellisuuden voi varmistaa myös poliisilta.

Aiheeseen liittyen