Traficom. Yli kaksituhatta taksiyrittäjää on joutunut tehovalvontaan valvovan viranomaisen toimesta. Jos yrittäjät jättävät lakisääteisen yrittäjäkokeen suorittamatta, he  saattavat menettää liikennöintilupansa jo kesäkuukausien aikana.

Taksiliikennettä valvovan viranomaisen Traficomin mukaan vailla lakisääteistä yrittäjälupaa oleville autoilijoille annettiin vuoden määräaika täyttää uusi pätevyysvaatimus. Määräaika umpeutui toukokuun alussa ja silloin oli vielä noin 2 200 luvanhaltijaa, jotka eivät määräystä täyttäneet.Kaikkiaan taksilupia on Suomessa noin 11 000. Traficom on jo käynnistänyt tehovalvonnan niiden yrittäjien osalta, joilta yrittäjäkoe yhä puuttuu.

Yrittäjäkokeen tavoitteena on muun muassa parantaa valmiuksia toimia taksinkuljettajana ja lisätä tietoisuutta yrittäjien velvollisuuksista, kuten veroasioista.

Tilanteen taustalla saattaa vaikuttaa myös koronan aiheuttama asiakaskato sekä voimakkaasti nousseet polttoaineiden hinnat. Osa ehkä kokee kannattamattomaksi koko toiminnan ja siksi luopuu yrittäjyydestä.

Aiheeseen liittyen