Armonvuosikeräys. Poliisi kerää kootusti yhdessä puolustusvoimien henkilöstön kanssa henkilöiden hallussa olevia luvallisia tai vailla lupaa olevia ampuma-aseita, ampuma-aseiden patruunoita, siviiliräjähteitä ja niihin liittyviä räjähdetarvikkeita, sekä sotilasräjähteitä.

Poliisin ja puolustusvoimien henkilöstö hakee esineet ennakkoilmoitusten perusteella tarkemmin määriteltynä ajankohtana kansalaisilta. Kyseisiä tuotteita ei saa kuljettaa poliisille, vaan poliisi hoitaa noudon luovuttajan kanssa etukäteen sovittuna ajankohtana.
Keräykseen osallistuvat poliisi- ja sotilashenkilöt pukeutuvat keräysviikolla oman organisaationsa viralliseen virka-asuun ja kantavat mukanaan heille kuuluvaa henkilökorttia.

Poliisi tiedottaa tarkemmin esineistä ilmoittamisesta ja noutotoimenpiteistä myöhempänä ajankohtana.

Armonvuosikeräyksen yhteydessä henkilöt voivat luovuttaa poliisille ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia halussaan olevia luvattomia aseita ja räjähteitä sekä sotamuistoina tuotuja räjähdysvaarallisia esineitä, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Aiheeseen liittyen